Värdering och övertagande av fastighet vid bodelning

2020-08-21 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vi ska skiljas och jag vill köpa ut ex frun från huset. Ägarandel är 50/50. Värdering ligger på 6 5000 000. Och inköpspris 4 300 000.Hu räknar jag ut vad jag måste köpa ut henne för?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket värde av huset ska ligga till grund för beräkningen?

Bodelning efter äktenskapsskillnad görs med utgångspunkt i egendomsförhållandet såsom det var dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Alltså är det husets värde som det var dagen då ni sökte äktenskapsskillnad som ligger till grund för värderingen. Inköpspriset är alltså irrelevant i ert fall. Vidare ska eventuella skulder som huset är belastat med avräknas (11 kap 2 § äktenskapsbalken).

Hur mycket ska du köpa ut maken för?

Hur mycket en make kan komma att behöva köpa ut den andre för vid en bodelning varierar väldigt mycket beroende på inbördes ekonomiska förhållanden. Utgångspunkten vid en bodelning är likadelningsprincipen, alltså att var make ska få hälften var av det samlade giftorättsgodset (samlade tillgångar som inte utgör enskild egendom) (11 kap 3 § äktenskapsbalken).

Den make som får egendom till större värde än den andra maken vid bodelningen kan därför "köpa ut" den andra genom kompensationer i pengar (11 kap 9 § äktenskapsbalken). Kompensationsbeloppet ska då motsvara det överskott till hälften av tillgångarna som ena maken fått vid bodelningen.

Beroende på vad du eller maken fått utöver fastigheten och hur stora skulder fastigheten är belastad med kommer beloppet variera. Ju mer din maken får utöver huset, eller ju högre skulder huset är belastat med, desto mindre kommer du behöva kompensera henne för i pengar. Om huset skulle vara den enda tillgång ni ska dela på utgör kompensationsbeloppet i så fall hälften av husets värde.

Sammanfattning

Värderingen av huset vid bodelningen ska göras enligt husets värde för dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Hur mycket du kan komma att behöva köpa ut maken för kommer variera beroende på övriga ekonomiska förhållanden. Utgångspunkten är att båda ska ha fått lika mycket av de samlade tillgångarna när bodelningen är förrättad.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2773)
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?

Alla besvarade frågor (91062)