Värdering av tillgångar vid efterarv

FRÅGA
Om särkullbarnen väntar med att ta ut sin arvslott tills efterlevande makan avlider, hur räknas beloppet upp? Tex inkluderar arvet del av fastighet, gör man ny värdering av fastigheten då?Finns det någon schablon om hur man beräknar marknadsvärdet av fastigheten utifrån taxeringsvärdet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man värderar tillgångar som en arvinge har rätt till i efterarv.

Vad har efterarvingar rätt till?
Efterarvingar har rätt till en kvotdel av den efterlevandes totala förmögenhetsmassa vid dennes bortgång (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att man utgår från den bodelning som gjordes vid den första makens bortgång. Utifrån denna bodelning beräknas vilken del av tillgångarna som särkullbarnet har rätt till vid den efterlevande makens bortgång.

Vilken värderingsmetod ska användas för att beräkna efterarvet?
När det gäller arv ska tillgångar och skulder värderas utifrån marknadsvärdet dagen för dödsfallet. Vad gäller ditt exempel om fastigheter finns ingen reglering om hur det ska värderas men även här rekommenderar Skatteverket att man använder marknadsvärdet. Om det gäller en fastighet kan man ta hjälp av mäklare för att få fastigheten värderad. Taxeringsvärdet går att använda om dödsbodelägarna är överens om det men huvudregeln är alltså marknadsvärdet.

Hur gör man själva beräkningen?
Speciellt för fastigheter är att man från marknadsvärdet får dra av latent skatt, beräknad försäljningskostnad och eventuell uppskovsskatt. Latent skatt är endast aktuellt om fastigheten värderas till ett högre marknadsvärde än den köptes för, alltså om det uppstår en vinst. Här, på Skatteverkets hemsida kan du få hjälp med hur du beräknar vinstskatten.

Exempel på uträkning:

Marknadsvärdet
- uppskattade försäljningskostnader (inkl. mäklararvode)
- skulder som följer med fastigheten (dvs ev. bolån)
- tidigare uppskovsskatter
- latent vinstskatt

= Fastighetens värde

Observera att skatten och det jag ovan beskrivit inte är något som betalas när en fastighet tas över genom arv utan endast för att ta hänsyn till vad skatten skulle bli vid en eventuell försäljning. Detta för att beräkna det verkliga värdet på fastigheten och då använda detta som underlag för arvet.

Vad gäller din fråga om beräkning av taxeringsvärde utgår man från att taxeringsvärdet är 75 % av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Även detta har Skatteverket hjälpmedel för hur man räknar ut här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96508)