Värdering av lösöre

FRÅGA
Hur värderas lösöre i en bouppteckning?För gifta utan enskild egendom ska hälften tas upp på den döda och andra hälften på maken?
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns tyvärr inga specifika värderingsregler stadgade i lag. Värdering av lösöre brukar göras från fall till fall. Den reglering vi har angående upprättandet av bouppteckning återfinns i 20 kapitlet Ärvdabalken. Det framgår av praxis och förarbeten att värderingen av lösöre görs vid upprättandet av bouppteckningen. Tillgångarna tas med i bouppteckningen och värderas enligt marknadsvärdet vid tidpunkten vid dödsfallet, enligt 20 kap. 4§. Värderingen av tillgången sker därav utifrån efterfrågan på marknaden.

Helt rätt så delas makarnas giftorättsgods lika mellan dödsboet och den efterlevande maken. Då det inte finns någon enskild egendom så ska i princip all egendom räknas som giftorättsgods. I sådana fall är utgångspunkten att allt man äger av marknadsvärde blir giftorättsgods. Om den avlidne var gift så kommer hens kvarlåtenskap att tilldelas den efterlevande maken enligt 3 kapitlet 1§ ärvdabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag utveckla mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97402)