Värdering av kvarlåtenskap och uppdelning mellan arvingar

FRÅGA
Min mamma har gått bort och vi är bara 3 syskon i den kvarvarande familjen. Vi håller nu på att anlita en jurist som kan göra vår bouppteckning. När det kommer till alla saker i lägenheten, allt ifrån smycken till möbler och tavlor hur värderas detta eller hur delas detta upp mellan oss tre?Alla mammas värdesaker som finns i lägenheten delar vi upp detta själva?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående värderingen på egendomen:

Det är inte lagreglerat exakt hur värderingen av tillgångarna i dödsboet ska ske. Vanligtvis värderas tillgångarna i dödsboet efter dess marknadsvärde vid bouppteckningen. Ibland kan det dock gå lång tid mellan bouppteckning och arvsskifte och värdet kan då ha förändrats. Bl.a. därför kan dödsbodelägarna själva komma överens om vilket värde respektive egendom ska ha och utifrån vilket datum värdering ska ske.

Varje delägare har rätt att ur kvarlåtenskapen få en del av varje slag av egendom. Det som inte kan delas eller skiljas (t.ex. smycken, möbler mm) hamnar i en delägares lott (se 23 kap. 3 § ärvdabalken). Om man inte kan komma överens om vem som i detta fall ska ärva ringen kan ringen ärvas med samäganderätt av flera. Om samäganderätt inte är önskvärt kan man då begära att den säljs och så delar man lika på pengarna. Man kan också begära att en skiftesman ska avgöra frågan (se 23 kap. 5 § ärvdabalken).

Alla ni tre arvingar äger lika lott (se 2 kap. 1 § ärvdabalken) vilket innebär att om ett syskon t.ex. får en ring som är värd mer än 1/3 av den totala kvarlåtenskapen måste den personen kompensera er andra med en arvskifteslikvid motsvarande det överstigande beloppet.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?