Värdering av hus vid försäljning

2017-10-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Vi äger som gifta ett hus till hälften var. Vi ska nu skiljas och vill räkna på hur vi ska göra bodelningen kring huset. En av oss ska köpa ut den andra till marknadspris. Vi köpte huset 2004 för 2,4 miljoner och vi har nu tillsammans kommit fram till att marknadsvärdet på huset är 5,6 miljoner. Vi har ett gemensamt lån på 1,8 miljoner. Hur beräknar man detta så det blir korrekt och rättvist i förhållande till vinstskatt, mäklaravgift osv.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Bodelningar vid äktenskapsslut är reglerat i äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Där regleras inga värderingsgrunder utan parterna får komma överens hur man ska beräkna värdet av en fastighet. När domstolarna har prövat vid tvister vad som ska beaktas har de kommit fram till att både vinstskatt (NJA 1978 s. 288).

Skatten kommer beräknas enligt inkomstskattelagen, lagrum 45 kap. 13 § Inkomstskattelagen (IL), 45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL. I 45 kap. 13 § IL framgår det att i skatteberäkningen ska man beakta utgifter för mäklararvode. Därmed behöver man veta mäklararvodet för att kunna beräkna vinstskatten. Därmed kan jag inte beräkna en exakt vinstskatt. Rättsfallet NJA 1978 s. 288 anger att man inte kan ange en exakt framtida skatt utan man får göra en skälig uppskattning.

Lånet kommer beaktas vid ett moment som kallas skuldtäckningen i 11 kap. 3 § (här). Då ni har ett gemensamt lån på 1.8 miljoner kronor kommer var och en av er undanta egendom motsvarande 900 000 kr som ska beaktas vid en bodelning.

Som ni ser har lagstiftaren lämnat stort utrymme till er som parter att komma överens rörande värderingen.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95697)