Värdering av gåva vid förskott på arv

2020-04-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Vår mamma avled i fjol och nu sitter vi med ett arvskifte. År 2007 efter att vår pappa gått bort gjordes en värdering av gården som sedan gavs i gåva till ett av barnen. Vi är 4 syskon varav ett som har god man och bor på ett boende. I gåvobrevet stod inget om att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Nu när vi upprättat arvsskiftet har vi använt (fastigheten) gåvans värde vid gåvotillfället (år 2007) för att avräknas mot det barn som fick gåvan. Detta hävdar överförmyndaren är fel och tycker att det ska göras en värdering av fastigheten år 2019 när vår mamma avled. Kan tilläggas att hon har inte bott på fastigheten sedan år 2011 och att reparation/ombyggnad har gjort av fastigheten efter att vår mamma flyttade.Kan det verkligen stämma att gåvovärdet ska vara det år vår mamma avled och inte värdet då gåvan lämnades år 2007?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv
Jag tolkar din fråga som att din mamma gav en gåva till ett av barnen år 2007. Regler om arvsordningen hittar man i ärvdabalken. Enligt huvudregeln så gäller att varje barnen ska dela lika på arvet, vilket är en princip som kallas stirpalgrundsatsen.

Vid förskott på arv gäller därför att en gåva till ett barn (en bröstarvinge) är en presumtion för förskott på arv. Det vill säga, alla gåvor ska räknas som ett förskott, så länge det inte finns skrivet något annat (6 kap. 1 § ÄB).

Värdering av egendomen
Precis som du säger så är det stadgat i lag att avräkning av förskottet skall ske efter egendomens värde vid mottagandet av gåvan, om det inte på grund av omständigheterna bör gälla annat (6 kap. 3 § ÄB). Detta innebär att gåvans värde år 2007 ska ligga till grund för värderingen i arvskiftet.

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91260)