Värdering av förskott på arv - fast egendom

2020-06-17 i Förskott på arv
FRÅGA
Min syster har från mina föräldrar fått en fastighet (sommarstuga). Självklart med mitt godkännande. I samband med detta värderades fastigheten av en fastighetsmäklare till 1 miljon. Min pappa köpte fastigheten på 60- talet för 16 000. Sedan har det gjorts förbättringar men inga kvitton finns kvar. Mycket har min pappa gjort själv. När mina föräldrar avlider, vilket belopp ska min syster beräkna som förskott på arv? Är det 500 000? Hon har inte för avsikt att sälja men ska hon ändå kunna räkna bort reavinstskatt från förskottet? Kvarvarande arvingar efter mina föräldrar är bara jag och min syster och vi ska dela lika på arvet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att realisationsvinstskatt inte räknas bort

Förskott på arv ska värderas enligt det verkliga värdet vid mottagande av förskottet (6 kap 3 § ärvdabalken). Det innebär alltså att det är det marknadsvärde fastigheten hade när din syster fick fastigheten som ska beräknas som förskott vid ett senare arvskifte. I ert fall är det 1 miljon kronor som utgör förskottet, då det var det fastigheten värderades till vid överlåtelsen. Senare eller tidigare värdeförändringar är irrelevanta, och realisationsvinstskatt ska inte räknas bort.

I lagen nämns att undantag från denna värderingsregel i vissa fall kan göras. Detta kan t ex gälla om arvlåtarna (era föräldrar) velat att fastigheten ska värderas på ett visst sätt (vilket följer av regeln att arvlåtaren kan besluta om att avräkning över huvud inte ska ske etc., 6 kap 1 § ärvdabalken). Har däremot inget annat sagts vid överlåtelsen av fastigheten till din syster är det marknadsvärdet som gäller.

Hittills har någon annan värderingsregel för förskott på arv av fastighet heller inte fastställts i praxis.

Sammanfattning

Förskott på arv värderas utifrån egendomens verkliga värde vid den tidpunkt den gavs som förskott om inte annat sagts vid överlåtelsen ifråga. I ert fall värderas förskottet alltså till ca 1 miljon kronor och det är motsvarande som ska avräknas från din systers arvslott vid ett senare arvskifte.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Erik Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1179)
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

Alla besvarade frågor (88359)