Värdering av förskott på arv

2021-05-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag och min make har två vuxna barn. Vi har genom gåvobrev överlåtit vår sommarstuga på vår son. Inför upprättandet av gåvobrev och testamente anlitade vi en (pensionerad) mäklare som värderade stugan till 65000 kr, marknadsvärde. Det rör sig om en enkel stuga på ofri grund. Enligt testamentet ska stugan betraktas som ett förskott på arv och avräknas från sonens arvslott då vi avlider. Med detta är vår dotter inte alls nöjd. Hon har på eget bevåg anlitat en annan mäklarfirma som värderat stugan till 750.000 kr. Således skiljer de två värderingarna sig markant åt. Frågan är nu vad som är rätt och hur detta ska kunna avgöras. Kan jag och maken själva värdera stugan, för vi tycker att båda värderingarna är felaktiga, den ena för låg och den andra alldeles för hög. Enligt testamentet och gåvobrevet är ju det hela redan avgjort och giltigt, men denna "affär" riskerar förhållandet med vår dotter och att vi aldrig mer kommer att få träffa våra barnbarn. Sonen är villig att justera upp värdet från 65000 vilket han också tycker är orimligt lågt. Hur ska vi kunna ställa allt till rätta?
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det finns inget direkt juridiskt svar på er fråga, utan ni har möjlighet att själva avtala om värderingen. De faktorer som kan bli aktuella för situationen är som ni själva nämner förskottet på arv till sonen, och hur högt det värderas samt eventuellt skattemässiga konsekvenser beroende på upplägget kring gåvan.

Just eftersom värderingarna skiljer sig åt så markant hade jag gett er rådet att värdera stugan igen, det känns orimligt att det skulle finnas en värdeskillnad på ca 700 000 kronor. Ni kan absolut själva värdera stugan, det är upp till er. Som nämnt så är gåvobrevet och testamentet redan giltigt upprättat men svårigheten ligger i att göra båda barnen nöjda och därav anser jag det aktuellt att upprätta nya dokument. Detta antingen med hjälp av en till oberoende värdering av en tredje mäklare eller att ni sätter er ner tillsammans med barnen och gemensamt försöker nå en överenskommelse om vad ni tycker är en rimlig värdering. Hoppas detta var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1290)
2021-12-07 Vad händer med förskott på arv när mitt barn har avlidit?
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?

Alla besvarade frågor (97717)