Värdering av förskott på arv

2019-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Min fru och jag vill ge ett av våra barn en större penningsumma som förskott på arv. Kommer en uppräkning av beloppet att ske med t.ex. penningvärdets förändring vid ett slutligt arvskifte efter min fru och mig? Det kan ju kanske dröja 15-20 år så effekten av en ev. uppräkning kommer att bli stor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värdering av förskott på arv regleras i 6 kap. 3 § ärvdabalken. Utgångspunkten är att avräkning sker mot värdet vid gåvotillfället såvida inte omständigheterna påvisar annan värdering. Det är oklart exakt vad som ryms i begreppet omständigheterna då det råder viss oenighet inom den juridiska litteraturen om begreppet lämnar utrymme att göra en skälighetsprövning av värderingen eller om omständigheterna endast avser fallet att arvlåtaren givit uttryck för annan värdering. Mest sannolikt kommer alltså värdet vid gåvotillfället vara det belopp som avräknas som förskott på arv.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A2DHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-21 14:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1021)
2019-09-04 Ska en gåva till bröstarvingen given för 20 år sedan anses som förskott på arv?
2019-08-29 Är gåva i form av bostadsrätt förskott på arv?
2019-08-18 Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?
2019-08-16 Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?

Alla besvarade frågor (72857)