Värdering av förskott på arv

2019-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Min fru och jag vill ge ett av våra barn en större penningsumma som förskott på arv. Kommer en uppräkning av beloppet att ske med t.ex. penningvärdets förändring vid ett slutligt arvskifte efter min fru och mig? Det kan ju kanske dröja 15-20 år så effekten av en ev. uppräkning kommer att bli stor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värdering av förskott på arv regleras i 6 kap. 3 § ärvdabalken. Utgångspunkten är att avräkning sker mot värdet vid gåvotillfället såvida inte omständigheterna påvisar annan värdering. Det är oklart exakt vad som ryms i begreppet omständigheterna då det råder viss oenighet inom den juridiska litteraturen om begreppet lämnar utrymme att göra en skälighetsprövning av värderingen eller om omständigheterna endast avser fallet att arvlåtaren givit uttryck för annan värdering. Mest sannolikt kommer alltså värdet vid gåvotillfället vara det belopp som avräknas som förskott på arv.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1062)
2020-01-15 Hur gör vi det rättvist vid förskott på arv?
2020-01-08 Räknas tidigare givna gåvor in i arvsfördelningen?
2020-01-06 Kan köp av bostadsrätt under marknadspris vara förskott på arv?
2019-12-31 Vad händer om arvlåtaren ger bort en gåva till en av bröstarvingarna strax innan sin bortgång?

Alla besvarade frågor (76385)