Värdering av förskott på arv

Hej, min syster fick ett förskott på arv för 16 års sedan på 1 000 000 sek och nu har vår mamma gått bort. Brukar det nuvärdesberäknas på något sätt? Den summan var mer värd då än den är idag.

Tack på förhand.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga bortgången av din mor.

Angående din fråga är det så att förskott på arv räknas utifrån värdet det hade vid gåvotillfället. Det indexregleras därför inte varken uppåt eller neråt och ingen ny värdering görs vid gåvogivarens bortgång, detta framgår av 6 kap. 3 § ärvdabalken. Det enda undantaget är om det i gåvobrev eller testamente skrivs att gåvan ska tas upp till värdet den har vid gåvogivarens bortgång.

Hoppas du fått svar på din fråga. Vill du komma i kontakt med våra jurister kan du enkelt nå dem på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning