Värdering av fastighet vid bouppteckning

2016-12-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga om hur man i en bouppteckning ser på en fastighets värde. Är det taxeringsvärdet eller är det en genomförd värdering som ligger till grund när dödsboets tillgångar ska summeras. I mitt fall är det juristen som gör boupptäckningen som krävt en värdering men i sammanställningen av dödsboets tillgångar finns inte värderingsvärdet med utan enbart taxeringsvärdet. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel är det marknadsvärdet man utgår från när en bouppteckning ska upprättas angående värderingen av egendomen, det vill säga beräknat försäljningsvärde. Det som sker dock är att man vid värderingen av fastigheten, tar hänsyn till att den make som får tillgången, drabbas av skatt på realisationsvinst vid en framtida försäljning. Detta innebär att ägaren till bostaden, aldrig får ut så mycket pengar i verkligheten som bostaden först har värderats till, på grund av att man räknar av en latent skatteskuld. Detta kan således medföra att bostaden vid bodelningen får ett lägre värde än marknadsvärdet.

Ovanstående förklaring framgår av praxis (se bl.a rättsfallet NJA 1975 s. 288), där domstolen ansåg att den latenta skatteskulden vid en eventuell försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning.

Det är därför inte värderingsvärdet har tagits upp i sammanställningen av dödsboets tillgångar, då man gör ett avdrag med den latenta skatteskulden, för att bättre spegla vad fastigheten faktiskt är värd för den make som behåller den.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (93111)