Värdering av fastighet vid bouppteckning

FRÅGA
Hej!Vad ska tas upp i bouppteckningen när det finns särkullbarn, fastighetens taxeringsvärde eller värdering sv mäklare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns inte bara ett sätt att värdera en fastighet på. Det vanligaste sättet är att låta fastighetens marknadsvärde vara avgörande. Taxeringsvärdet ska vara 75 % av marknadsvärdet. Det är däremot inte helt säkert att det blir en rättsvis värdering om taxeringsvärdet läggs till grund för uträkningen av fastighetens marknadsvärde, därför kan en värdering av mäklare vara bättre.

Det är ytterst ni som har del i bodelningen som får komma överens om en värderingsmetod. Från en fastighets marknadsvärde ska sedermera avdrag göras för latent skatt kapitalskatt samt beräknade försäljningskostnader (ex. mäklararvoden).

Alltså bör ni i första hand försöka komma överens om en värderingsmetod. Det kan vara lämpligt att låta en mäklare värdera fastigheten, för att få en bättre uppfattning om gällande marknadsvärde. Kärnpunkten är i alla fall att ta reda på fastighetes marknadsvärde, det vill säga det pris fastigheten skulle åsättas vid en försäljning.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1003)
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?
2020-09-29 Vad är rimligt arvode för en boutredningsman?
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?

Alla besvarade frågor (84692)