Värdering av fastighet vid arvsskifte

2014-12-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Är särkullsbarn och min mamma har gått bort. I det nya förhållandet som min mamma hade fick hon två barn med den nya mannen. Vid arvskiftet som skall bli nu så vill mammas man att huset som dom ägde gemensamt skall värderas med 1.25 ggr taxeringsvärdet. Det blir knappt 2.5 milj. Marknadsvärdet är svårt att säga då det inte har sålts särskilt många hus i området. Min fråga är: hur räknar man fram arvslotten om det inte finns några andra tillgångar? Belåningen är ca 1.9 milj. Alt. 1: Tax.värde x 1.25=2.5 milj. Alt. 2: Uppskattat markn.värde 2.8 milj. Hur kommer ev. kapitalvinstskatt in? Mäklararvode? Vad händer om man inte är överens om hur villan skall värderas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Vid värdering av fastighet vid arvskifte används vanligen marknadsvärdet. Från denna summa dras sedan lån (om arvtagaren ska ta över dessa), skatt på ev. uppskovsbelopp (22 % av beloppet), latent vinstskatt (dvs ev. framtida kapitalvinstskatt) och en mäklaravgift (beräknad som om fastigheten såldes idag). Vinstskatten beräknas på följande sätt: den ersättning som huset köptes för (dvs vad din mamma och hennes man betalade när de köpte huset) minus förbättringsutgifter (se 44 kap. 13 - 14 §§ inkomstskattelagen). 

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om värderingen kan en skiftesman anlitas. Denne försöker i första hand att nå en överenskommelse, men om det inte är möjligt kan skiftesmannen bestämma fastighetens värde, vilket då blir gällande. 

Hoppas du fått svar på dina funderingar, annars är du mer än välkommen att ställa en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll