Värdering av egendom vid bodelning

2021-12-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag och mitt ex ska göra en bodelning som tyvärr har dragit ut på tiden. Det har nu gått 4 år sedan jag flyttade från vår gemensamma bostadsrätt, men det är först nu vi ska göra en bodelning. När det gäller värderingen av bostadsrätten är vi inte överens. Hur ska vi göra ang. slitaget som skett och fel som uppstått efter jag flyttade ut?Exet som ska bo kvar vill så klart att värderingen ska vara så låg som möjligt, men är det inte så att slitage och fel som uppstått efter jag flyttade ut inte ska dra ner värderingen?Det gäller en toalett, en tvättmaskin och en kyl/frys-combo som gått sönder som hon inte har åtgärdat. Det har även uppstått ett läckage och fuktskador i en dusch som gör den obrukbar och kräver renovering. Det har hon inte heller åtgärdat.Var i lagen regleras detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Bodelning kan både ske när ett samboförhållande upphör och när ett äktenskapsförhållande upplöses. Du har inte skrivit vilken typ av bodelning det gäller, men jag kommer att utgå från att det angår en äktenskapsskillnad.

Den tillämpliga lagen vid bodelning är Äktenskapsbalken. Din fråga är bland annat vid vilken tidpunkt man ska värdera det som ingår i bodelningen. Det finns ingen bestämmelse i äktenskapsbalken som reglerar vilken tidpunkt man ska värdera tillgångarna.

Redovisningsskyldighet

Huvudregeln är att man ska redovisa sina tillgångar och skulder när ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten (den s.k brytdagen eller den kritiska punkten), 9:2 äktenskapsbalken. Vilken tidpunkt som tillgångarna ska värderas finns inget svar på i lagen. Ibland anses det att värderingstidpunkten är vid brytdagen och andra anser att den är vid bodelningen. Det vanligaste är dock att man ser till värdet vid själva bodelningen.

Makarna kan komma överens om värderingstidpunkt

I förarbetena till äktenskapslagen står det att makarna kan komma överens om vilken tid som de vill ha som värderingstidpunkt. Om makarna inte kommer överens om när värderingstidpunkten är så kan det läsas ut av förarbetena till lagen att det lutar mot att värderingen baseras på förhållandena vid bodelning, se prop. 1986/87:1 s. 160. I ert fall skulle alltså detta vara nu, fyra år efter äktenskapsskillnaden.

Slitage på egendomen och värdeminskning

I förarbetena till äktenskapsbalken står det att en make ska sköta och föravtala egendomen på ett omsorgsfullt sätt. Om det är så att ena maken med avsikt att undandra maken egendom i bodelningen har försummat och var oförsiktig på det viset att egendomen har tappat sitt värde, så kan man behöva kompensera den andra maken och därav anpassa bodelningsreslutet. Se prop. 1986/87:1 s. 160.

.

I ert fall

Som jag har skrivit, så är det upp till er att tillsammans komma överens om vilken tid som ska vara utgångspunkten för värdering av tillgångarna. Det finns inte heller inget enkelt svar på hur värderingen ska ske i äktenskapslagen. Min rekommendation till er att anlita en bodelningsförrättare som kan avgöra saken bättre och hjälpa till vid bodelningen. Denna får då befogenheter att avgöra hur bodelningen ska se ut.

Återkom gärna om du har fler frågor!

Vänligen,

Vanessa Butler Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?