Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Jag vill ha reda på hur uträkningen blir på den bostadsrätten nedan vid ett arvskifte om det är möjligt.

Värdering idag 2 200 000

Inköp 2003 330 000

Skatteuppskov 232 862

Förbättringsutg. -03 100 000

Förbättringsutg. -20 30 000

Mäklaravg.?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vilket värde bostadsrätten ska anses ha i arvsskiftet. Vilket värde som används beror på vad som ska hända med bostadsrätten. Om bostadsrätten ska säljas blir det försäljningslikviden, minus de mäklaravgifter, skatt och lån som ska betalas, vilket delas mellan arvingarna.

Om däremot någon av arvingarna ska överta bostadsrätten blir det däremot ett annat värde som används. Bostadsrättens nettovärde ska användas, vilket blir det värde som arvingen ansetts ha fått. Övriga arvingar har såldes rätt till samma värde, och om det inte finns tillräckligt i boet för att kompensera övriga arvingar får den person som övertar bostadsrätten köpa ut övriga arvingar ur bostadsrätten.

Hur beräknas bostadsrättens nettovärde?

Följande uträkning används för att få fram bostadsrätten nettovärde:

Bostadsrättens marknadsvärde
- Eventuella lån som arvingen övertar i samband med arvet
- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp (22 % av beloppet)
- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om bostadsrätten såldes idag, se nedan)
- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om bostadsrätten såldes idag, ca 2 % av marknadsvärdet)

Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här enligt 44 kap 13-14 §§ inkomstskattelagen:

Bostadsrättens marknadsvärde
- Bostadsrättens inköpspris
- Fiktiv mäklaravgift
- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)

Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten. Du kan dra av förbättringskostnader som du haft under försäljningsåret eller de fem föregående åren. För ny-, om-, eller tillbyggnad, så kallade grundförbättringar, finns däremot ingen tidsgräns. Jag antar dock att förbättringsutgifterna från 03 inte var sådana grundförbättringar i min uträkning nedan och tar därför inte med den utgiften.

Uträkningen i ditt fall:

Marknadsvärde = 2 200 000

Skatt på uppskovsbelopp = 0,22 x 232 862 = 51 230

Latent vinstskatt = (2 200 000 – 330 000 – (0.02 x 2 200 000) - 30 000) x 0,22 = 395 120

Fiktiv mäklaravgift = 0,02 x 2 200 000 = 44 000

Nettovärdet = 2 200 000 – (0,22 x 232 862) – ((2 200 000 – 330 000 – (0.02 x 2 200 000) - 30 000) x 0,22) – (0,02 x 2 200 000) = 1 709 650

Utifrån de uppgifter jag fått av dig kan alltså nettovärdet beräknas på ovanstående sätt. Summan blir då 1 709 650 kr. Den som ska överta bostadsrätten måste alltså ersätta övriga arvingar med den summa som motsvarar det som de skulle ha ärvt. Observera dock att uträkningen kan förändras om det till exempel finns lån som ska övertas eller om förbättringsutgifterna från 2003 var sådana grundförbättringar att de ska dras av.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis beror värdet av bostadsrätten i arvsskiftet på om bostadsrätten ska säljas eller om någon ska överta bostadsrätten. Om bostadsrätten ska säljas räknas värdet ut genom att ta försäljningslikviden minus mäklaravgifter och de skatter och lån som ska betalas. Om någon ska överta bostadsrätten måste man dock räkna ut nettovärdet. För att räkna ut nettovärdet tar man marknadsvärdet minus eventuella lån som ska övertas, minus skatt på uppskovsbelopp, minus latent vinstskatt minus fiktiv mäklaravgift. I ditt fall, med de uppgifter jag har tillgång till, blir nettovärdet 1 709 650 kr.

Övriga arvingar har rätt till samma värde vilket innebär att de ska lösas ut ur bostadsrätten. Kompensationen kan ske genom att övriga arvingar tillskiftas mer av kvarvarande arvet motsvarande det värdet. Om det inte finns tillräckligt i boet för att kompensera övriga arvingar får dock den som övertar bostadsrätten köpa ut övriga arvingar ur bostadsrätten.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”