Värdering av bostadsrätt vid arv

FRÅGA
Har ett fall här där ärvdabalken kommer in, är det den summan som lägenhet säljs för eller det värde som lägenheten va värd när vi fick den som gåva
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur värderas en bostadsrätt vid arvskifte?

Vid en bouppteckning inför ett arvskifte ska tillgångarna som ska ingå i dödsboet värderas till det värde de hade vid den avlidnes bortgång, vilket framkommer av 20 kap. 4 § 1 st. Ärvdabalken. Bostadsrätter ska värderas till marknadsvärdet, vilket alltså kommer att bli det värde ni säljer lägenhet för. Detta står visserligen inte uttryckligen i lagtexten, men går att utläsa av ett antal domar från Högsta domstolen.

Om ni däremot väljer att inte sälja bostadsrätten, utan en specifik arvinge istället tar över den, ska bostadsrätten istället värderas till det värde den har på bostadsmarknaden dagen för skiftet.

Marknadsvärdet är inte detsamma som nettovärdet

Det är även viktigt att notera att marknadsvärdet sällan är den summa som dödsboet kommer att ta upp inför arvskiftet. Vid försäljning av en bostadsrätt ska försäljningslikviden minskas med:

- Mäklaravgifter,

- Lån, och

- Skatter.

Om bostadsrätten istället ska tas över ska ett nettovärde beräknas. Detta görs på följande sätt:

Bostadsrättens uppskattade marknadsvärde minskat med:

- En fiktiv mäklaravgift

- De eventuella lån som arvingen övertar

- Latent vinstskatt, och

- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89684)