Värdering av bostadsrätt vid arv

FRÅGA
Har ett fall här där ärvdabalken kommer in, är det den summan som lägenhet säljs för eller det värde som lägenheten va värd när vi fick den som gåva
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur värderas en bostadsrätt vid arvskifte?

Vid en bouppteckning inför ett arvskifte ska tillgångarna som ska ingå i dödsboet värderas till det värde de hade vid den avlidnes bortgång, vilket framkommer av 20 kap. 4 § 1 st. Ärvdabalken. Bostadsrätter ska värderas till marknadsvärdet, vilket alltså kommer att bli det värde ni säljer lägenhet för. Detta står visserligen inte uttryckligen i lagtexten, men går att utläsa av ett antal domar från Högsta domstolen.

Om ni däremot väljer att inte sälja bostadsrätten, utan en specifik arvinge istället tar över den, ska bostadsrätten istället värderas till det värde den har på bostadsmarknaden dagen för skiftet.

Marknadsvärdet är inte detsamma som nettovärdet

Det är även viktigt att notera att marknadsvärdet sällan är den summa som dödsboet kommer att ta upp inför arvskiftet. Vid försäljning av en bostadsrätt ska försäljningslikviden minskas med:

- Mäklaravgifter,

- Lån, och

- Skatter.

Om bostadsrätten istället ska tas över ska ett nettovärde beräknas. Detta görs på följande sätt:

Bostadsrättens uppskattade marknadsvärde minskat med:

- En fiktiv mäklaravgift

- De eventuella lån som arvingen övertar

- Latent vinstskatt, och

- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95675)