Värdering av bohag vid bouppteckning

Vi ska värdera bohag i bostad efter dödsfall inför en bouppteckning.

Vad ska man ta upp? Behöver man skriva på ett speciellt papper? Finns det några mallar man ska använda?Räcker det bara med att skriva upp t.ex. tv och en ungefärlig kostnad? Kan ni förklara?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid upprättande av bouppteckning ska den dödes tillgångar och skulder tas upp till det värde som förelåg vid tidpunkten för dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken). Av lag följer inga särskilda värderingsregler vad gäller värdering utav bohag utan detta görs vanligtvis enligt schablon. Det är möjligt att ta upp hela bohaget som en post i bouppteckningen och värdera samtliga tillgångar till ett gemensamt värde. Utgångspunkten vid värdering av lös egendom är marknadsvärdet, d.v.s. det pris som egendomen hade betingat vid eventuell försäljning på marknaden.

Om det är fråga om speciellt värdefulla tillgångar som t.ex. antikviteter och tavlor så kan man redovisa dessa som separata poster i bouppteckningen och en särskild värdering görs då av dessa tillgångar.

Behöver du hjälp med upprättandet av en bouppteckning rekommenderar jag dig att boka tid med någon av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vill du istället upprätta bouppteckningen på egen hand kan jag hänvisa dig till skatteverket.se där du b.la. finner blanketter för bouppteckning samt ytterligare vägledning.

Vänliga hälsningar,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000