Värdering av bohag vid bouppteckning

FRÅGA
Min far har nyligen avlidit och jag skall upprätta bouppteckning. Efterlevande maka finnes och två efterarvingar, inga särkullsbarn. Testamente ger allt till hustrun. Alla är överens. En praktisk sak är hur deras bohag skall tas upp i bouppteckningen. Eftersom mamma kommer att ärva allt och inga konstigheter föreligger och inte heller något särskilt värdefullt finns har jag tänkt att ange det schablonmässigt som 150 000:- på dem vardera, dvs 300 000:- totalt. Låter detta rimligt? Behövs någon form av specifikation?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Värdering av bohag görs vanligtvis enligt schablon. Endast om speciellt värdefulla tillgångar som tavlor och antikviteter finns så görs en speciell värdering av dessa. I ett fall som detta när din mor ärver allt spelar det ju inte värdet någon roll för att avgöra om fördelningen blir rättvis, hon ärver ju allt.

Däremot reagerar jag på beloppet, 150 000:- var låter som ett väldigt högt belopp. Lös egendom ska i princip tas upp till sitt marknadsvärde. Därmed avses inte det högsta möjliga pris som egendomen skulle kunna tänkas betinga utan det värde som egendomen skulle inbringa vid en med tillbörlig omsorg genomförd försäljning för att avveckla dödsboet.

Utan att veta vad det rör sig om för egendom kan jag inte svara på om det faktiskt är för högt, men jag föreslår att du gör en översiktlig granskning av det bohag som finns och funderar på vad det skulle kunna gå att sälja för. En bils marknadsvärde är t.ex mycket lägre efter några års användning jämfört med inköpspriset.

Men som sagt, eftersom din mor ärver allt spelar det mindre roll att bohaget har värderats korrekt.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll