FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/02/2018

Värdering av bohag - bodelning sambor

Hej

Jag blev sambo 2016 och han flyttade in till mig och nu ska vi separera, så vad jag förstår är det min lgh efts jag står på kontraktet.

Men hur länge har han rätt att bo kvar ?

Vi köpte tillsammans soffa + bokhylla ca 19000:- tillsammans 2016, och han vill inte dela på möblerna, däremot vill han ha hälften av nypriset. Kan han kräva det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du redan hade lägenheten innan ni blev sambo, jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, vad som ska ingå i en sådan är den så kallade samboegendomen, det vill säga gemensam bostad och gemensamt bohag (3 och 8 §§ sambolagen). I och med att du hade lägenheten redan innan ert samboförhållande inleddes räknas det inte som samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Det som ska ingå är alltså ert gemensamma bohag, allt som ni har köpt till hemmet under er sambotid.

Gällande värdering av bohag så faller värdet väldigt snabbt, en värderingsman skulle således inte utgå från inköpspriset. Värdering av bohag regleras inte i lag men utgångspunkten är att man utgår från marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle få för de olika sakerna om det lades ut till försäljning på exempelvis Blocket.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?