FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/10/2016

Värdering av bohag

Hej,

Jag och min sambo har försökt att göra en bodelning. Men då det råder tveksamheter i hur vi ska räkna på åldersavdrag på diverse produkter så undrar jag om ni har något förslag på hur man ska räkna på tillexmempel en tv som vid nyköp kostade 20.000:- men nu är 2 år gammal.

Finns det någon formel man lan använda sig av?

Tack på förhand!


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som ska ingå i bodelningen brukar kallas för samboegendom och denna utgörs enligt 3 § sambolagen (SamboL) av sambors gemensamma bostad och bohag (se här). Bohaget består av möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som är avsedda för det gemensamma hemmet, vilket framgår av 6 § SamboL (här). Det är alltså endast de möbler etc. som ni köpt till ert gemensamma hem som ska ingå i bodelningen. Äger någon av er egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas den inte in i ert gemensamma bohag och ska alltså inte ingå i någon bodelning, se 7 § SamboL (här).

När det kommer till värderingen av bohaget regleras den inte i lag men utgångspunkten brukar vara marknadsvärdet, med andra ord vad ni skulle få för den aktuella saken om den lades ut till försäljning på ex. Blocket. Någon enkel formel för värderingen finns tyvärr inte. För att ta reda på marknadsvärdet för TV:n så kan ni försöka hitta liknande modeller, som är ungefär lika gamla, på andrahandsmarknaden och helt enkelt utgå från försäljningspriset för dessa TV-apparater.

Vad gäller bohag som båda makarna behöver har man tyckt att en värdering enligt marknadsvärdet kan bli orättvis eftersom andrahandsvärdet på ex. möbler ofta är lågt trots att möbeln inte är särskilt gammal. Detta har gjort att man i dessa fall brukar utgå från vad man kallar för bruksvärdet. Bruksvärdet ska spegla användarens behov av möbeln och är således högre än marknadsvärdet, men givetvis inte lika högt som nypriset. Någon mer exakt definition är svår att ge, men eftersom det råder avtalsfrihet är det det värde ni kommer överens om som gäller.

Om ni inte lyckas komma överens har ni enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (vilken även är tillämplig på sambor) möjlighet att ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som hjälper er med bodelningen. Detta kan dock bli kostsamt, då ni själva måste stå för ev. eget ombud samt dela på kostnaden för bodelningsförrättarens arvode.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”