Värdering av avtal

2019-08-27 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag och min ex fru har ett boende som vi äger ihop som hon har lämnat sedan 6 månader tillbaka. Hon är inte längre skriven på addressen.Nu vill hon sälja huset och har kontaktat en mäklare.Kan hon skriva ett avtal med en mäklare om att sälja huset utan mitt samtycke? Jag var lite framåt och skrev ett avtal om är tänkt att reglera bodelningen av fastigheten. Hon har skrivit på detta men vägrar nu respektera detta utan försöker tvinga fram en försäljning. Har tänkt kontakta en jurist för att värdera det legitima i detta avtal runt bodelnining, men min fråga är hur brukar tingsrätten värdera just eget påskrivna avtal som inte bevittnats eller skrivits av en Jurist? Tack på förhand
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har två frågor, (1) Om din ex fru kan sälja huset utan ditt samtycke, och (2) hur tingsrätten värderar eget påskrivna avtal som inte bevittnats eller skrivits av en jurist. I mitt svar utgår jag ifrån att det är en fastighet ni äger och inte en bostadsrätt.

Kan din ex fru sälja huset utan ditt samtycke?
Samägande av fastigheter regleras i lag om samäganderätt. Om ni köpte huset tillsammans så är ni samägare till huset. För att kunna förfoga över huset krävs det samtycke från samtliga delägare (2 § lagen om samäganderätt). Med förfogande menas exempelvis försäljning av huset. Därmed kan fastigheten inte säljas förens du har samtyckt till det.

Det din ex fru kan göra om du inte samtycker till försäljningen är att ansöka om offentlig auktion hos tingsrätten. (6 § lagen om samäganderätt). Tingsrätten kan då besluta om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, utan att du gett ditt samtycke. Tingsrätten får inte besluta att en offentlig auktion ska ske om du och din ex fru har avtalat om att inte sälja fastigheten eller om du har synnerliga skäl som talar mot att fastigheten ska säljas på detta sätt.

Svaret på din fråga är alltså både ja och nej. Din ex fru får inte utan ditt samtycka sälja fastighet på det "vanliga" sättet utan endast genom att ansöka om offentlig auktion hos tingsrätten. Det innebär att din ex fru kan sätta sig i en knepig situation om hon börjar skriva avtal med mäklaren då hon ändå inte kan sälja huset på ett vanligt sätt utan ditt samtycke.

Hur brukar tingsrätten värdera eget påskrivna avtal som inte bevittnats eller skrivits av en jurist?
Det är en svår fråga att svara på då det är väldigt olika från fall till fall och jag vet för lite om avtalet för att kunna ge dig ett tydligt svar på denna fråga. Det som kan sägas är att huvudregeln är att man får avtala om vad som helst, hur som helst och när man vill, samt att avtal ska vara gällande. Sedan finns det såklart begränsningar och för vissa typer av avtal finns formkrav.

Som exempel på hur det kan skilja sig kan nämnas att om en bodelning görs i samband med skilsmässa så blir bodelnignsavtalet giltigt i och med undertecknandet. Om bodelning görs under äktenskapet, dvs. innan skilsmässan, måste en anmälan om bodelning göras till Skatteverket för att bodelnignsavtalet ska bli giltigt.

Andra exempel på begränsningar i rätten att avtala hur man vill är att testamenten ska vara skriftliga och undertecknade av två vittnen för att vara giltiga och vid köp av fastighet finns krav på att avtalet ska vara skriftligt och innehålla vissa typer av uppgifter.

Svaret på din fråga är att om det finns regler om hur ett visst avtal ska skrivas så kommer tingsrätten titta på om kraven är uppfyllda. Ett testamente som har kravet att det måste vara bevittnat kommer inte att ses som giltigt om vittnen inte finns. Om det finns krav på vittnen, registrering eller specifika uppgifter så kan det alltså vara avgörande om alla krav är uppfyllda för tingsrättens värdering av avtalet. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist när avtal skrivs så att man blir säker på att alla krav uppfylls.

Med det sagt ska sägas att om det inte finns några krav på hur denna typ av avtal ska skrivas så spelar det ingen roll vem som har skrivit det eller om det är bevittnat. Huvudregeln är att avtalet mellan er gäller. Hur tingsrätten värderar det egenskrivna avtalet kan bero på flera faktorer, t.ex. om det är tydligt skrivet, om ni båda haft avsikten att ingå avtalet eller om någon av er lurat den andre.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82649)