Värderas fastigheter efter taxerings- eller marknadsvärde?

FRÅGA
Är det taxeringsvärdet eller försäljningsvärdet som är grund till arv? Ska ärva av min pappa och dela arvet med hans fru.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur tillgångar ska värderas i en bouppteckning reglerades förr i lagen om arvs- och gåvoskatt, som angav att fast egendom ska värderas till föregående års taxeringsvärde. Lagen om arvs- och gåvoskatt upphävdes dock i samband med att arvs- och gåvoskatten avskaffades år 2004. Sedan dess är rättsläget något oklart eftersom det inte längre finns någon lagstadgad bestämmelse som uttryckligen anger hur tillgångar i en bouppteckning ska värderas.

I ett försök att klargöra hur värderingen ska ske gav Skatteverket ut ett ställningstagande inför upphävandet av lagen om arvs- och gåvoskatt. Enligt Skatteverkets mening ska all egendom i huvudregel värderas till marknadsvärdet eller det verkliga värdet. Fastigheter får dock enligt Skatteverket värderas till taxeringsvärdet om dödsboet föredrar det. Ännu har Skatteverkets inställning inte avfärdats i rättspraxis, vilket innebär att det ligger nära till hands att anse att det är Skatteverkets tolkning som är gällande i nuläget.

Sammanfattningsvis är alltså rättsläget oklart. I huvudregel bör marknadsvärdet användas, men det är troligtvis även tillåtet att använda fastighetens taxeringsvärde.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97613)