Värdeökning av enskild egendom

2016-04-20 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en bostadsrätt som jag köpte innan äktenskapets ingående. I samband med äktenskapet skrev vi ett äktenskapsförord där allt som togs med in i äktenskapet skulle förbli enskild egendom. Nu ska vi skilja oss och min bostadsrätt har ökat i värde och nu hävdar min partner att värdeökningen är en avkastning av den enskilda egendomen och därför ska med i bodelnigen. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då det inte framgår av frågan hur värdeökningen uppkommit utgår jag i mitt svar från att det beror på ökade marknadspriser.

Nej, det stämmer inte att en värdeökning av enskild egendom är att se som avkastning av den enskilda egendomen. Värdeökningen ska därför inte ingå i bodelningen som giftorättsgods.

Enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 § som listar vad som är att anse som enskild egendom, så står i andra stycket att avkastning från enskild egendom som huvudregel är giftorättsgods. För att även avkastningen ska vara enskild egendom skulle det ha stått i t ex äktenskapsförordet. Så din partner har rätt i att avkastning av enskild egendom blir giftorättsgods och ska tas med i en bodelning.

Däremot så är en värdeökning av den enskilda egendomen inte att se som avkastning. Att din bostadsrätt ökat i värde är alltså ingen avkastning, och värdeökningen är inte ens relevant. Det är själva bostadsrätten som undantas i bodelningen som enskild egendom, oberoende värdet av den. Avkastning från fastighet kan vara t ex vinst på hyresintäkter eller försäljning av skog, bär eller liknande som växt på fastigheten. Ett typexempel på avkastning av enskild egendom rent generellt är utdelning på aktieinnehav. Aktierna i sig är och förblir enskild egendom, oavsett aktiekursen, men om du som aktieägare får utdelning på grund av ditt innehav är utdelningen avkastning.

Som du märker avser man med avkastning att egendomen genererar någon slags inkomst, och inte enbart att den kan säljas med vinst på grund av en värdeökning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Alexandra

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86839)