Vårdanden av barn

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
https://lagen.nu/1949:381#K1P1S1Hej. Jag och mitt ofödda barns pappa är separerade, får jag hela vårdnaden vid barnets födsel eller blir den delad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnaden av barn regleras i föräldrabalken (1949:381), se här.

Om ett gift par får ett barn kommer bägge föräldrarna presumeras vara vårdnadshavare när barnet föds. Detta följer av föräldrabalken (FB) 6:3 st. 1. I och med att du uppger att du inte är tillsammans med barnets pappa längre, utgår jag från att du inte är gift. Därmed gäller istället att du som moder till barnet ensam kommer tilldelas vårdnaden, vilket följer också följer av 6:3 st. 1. Socialnämnden är dock skyldig att försöka utreda vem som är barnets far, enligt FB 2:1. En sådan utredning ska bedrivas skyndsamt och som huvudregel ska faderskapet utredas innan barnet fyllt 1 år, FB 2:8. Faderskapet i sig för dock inte med sig något vårdnadsansvar.

Om fadern skulle vilja ha ändring i vårdnaden, exempelvis gemensam vårdnad alternativt hela vårdnaden själv, kan han väcka talan om detta i domstol. I så fall är det tingsrätten som genom ett beslut bestämmer hur vårdnaden ska fördelas er emellan. Detta följer av FB 6:5, och beslutet ska fattas med utgångspunkt i bl.a. samarbetsförmåga vad gäller frågor som rör barnet.

Sammanfattningsvis är det alltså du som ensamt kommer tilldelas vårdnadsansvaret när barnet föds. Vårdnaden kan komma att förändras om någon av er, du eller fadern till barnet, väcker talan om en sådan förändring i vårdnaden som följer av FB 6:5. I och med ett beslut i en vårdnadstvist så kan tingsrätten besluta hur vårdnaden ska fördelas.

Hoppas detta var svaret på din fråga! Återkom annars gärna.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85464)