Varaktigt bosatt i ett EU-land - vad gör jag när uppehållstillståndet slutar gälla?

2017-01-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har fått uppehållstillstånd i Sverige i 5 år som varaktig bosatt i ett annat EU land. Jag undrar, vad kommer jag ansöka om när mitt nuvarande tillstånd kommer sluta att gälla? Ska jag ansöka om permanent uppehållstillstånd eller om varaktig bosatt i Sverige? Vad är det som krävs i varje respektive fall? Påverkar det beslutet om jag har fått föräldrapenning i några månader? Hur länge kan man vara arbetslös (utan inkomst) under den 5års perioden?Tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du har haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år som varaktigt bosatt i ett annat EU-land kan du ansöka om att få status som varaktigt bosatt i Sverige. Om du får denna status får du också permanent uppehållstillstånd i Sverige.
När ditt nuvarande tillstånd slutar gälla rekommenderar jag dig därför att ansöka om denna status, eftersom du då på sätt och vis samtidigt ansöker om permanent uppehållstillstånd.

För att få flytta statusen från det andra EU-landet till Sverige krävs att du uppfyller kraven för status som varaktigt bosatt i Sverige. (UtlL 5 a kap. 1-4 §§)
- Som ovan nämnt ska du först och främst ha bott/vistats i Sverige utan avbrott under minst fem år, och under denna tid haft, och vid tiden för ansökan har, både uppehållstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land. (Som avbrott räknas perioder då du vistats utanför Sverige under längre tid än sex månader i följd eller mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden.)
- Du ska dessutom kunna försörja dig och din familj. (Se mer nedan.)
- Det får inte finnas några speciella hinder mot att bevilja dig statusen. (Vilket skulle vara om du utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, är medborgare i en EU-stat eller s.k. övrigt skyddsbehövande.)

För att ansöka om statusen fyller du i blanketten ”Ansökan om status som varaktigt bosatt, nr 138011”. Din ansökan ska du skicka in till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter, det är sedan de som meddelar beslutet i ärendet.
Beviljas du statusen får du som sagt permanent uppehållstillstånd i Sverige,

Gällande den försörjningsförmåga som krävs tar Migrationsverket vid prövningen hänsyn till flera olika saker gällande din ekonomi. Bedömningen som görs är individuell för varje sökande och jag kan därför inte ge dig några generella krav på t.ex. maxtid som arbets-/inkomstlös. Prövningen består främst i att bedöma om det finns en risk för att du kommer att behöva ansöka om sociala bidrag som t.ex. försörjningsstöd.
Det handlar om att du ska ha en aktuell och långsiktig försörjningsförmåga för dig och din familj. Detta genom att t.ex. kunna betala för dagliga grundläggande behov som boende, mat, kläder, m.m. som hör till hushållet.
Det ska inte krävas att du har haft en trygg försörjning under hela femårsperioden. Däremot bör du vid ansökan ha ett stabilt ekonomiskt läge, och du bör kunna visa att dina tillgångar i alla fall de senaste åren varit tillräckliga och att du inte fått sociala bidrag.
Förmåner som utgår oberoende av din ekonomi ska däremot inte påverka bedömningen. Bl.a. föräldrapenning är en sådan förmån, om du får föräldrapenning ska det alltså inte påverka beslutet.

Sammanfattningsvis
- Det jag rekommenderar dig att göra när ditt uppehållstillstånd slutar gälla är att ansöka om status som varaktigt bosatt i Sverige, beviljas du det ska du också få permanent uppehållstillstånd i Sverige.
- För att beviljas krävs att du har bott i Sverige i fem år utan avbrott, att du kan försörja dig och din familj och att det inte finns några speciella hinder.
- Om du får föräldrapenning i några månader ska inte detta påverka beslutet.
- Du måste inte ha en inkomst under hela femårsperioden, men bör vid ansökan ha haft en stabil ekonomi i ett par år och även ha en stabil ekonomi inför framtiden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1226)
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

Alla besvarade frågor (95760)