Vara närvarande på lektionen utan att aktivt delta = olovlig frånvaro?

Kan min lärare ge mig ogiltig frånvaro vilket påverkar pengarna jag får från CSN när jag inte jobbar på lektionen, även om jag fysiskt är på lektionen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Gymnasieelevers närvaroplikt regleras i skollagen (2010:800) 15 kap. 16 §. Där anges att "en elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli".

Vem som avgör vad som är olovlig frånvaro eller att delta i verksamheten stadgas däremot inte i någon författning och har inte heller reglerats i rättspraxis. Av en promemoria (rapport) från Skolverket framgår dock att läraren är den som bedömer om eleven har deltagit i skolarbetet (verksamheten) och att enbart vistelse i skolans lokaler inte nödvändigtvis innebär att eleven anses ha deltagit i skolarbetet.

Skollagen erbjuder i sin tur inte några möjligheter till överklagande av ett beslut om notering av ogiltig frånvaro. I förvaltningslagen (1986:223) 26 § finns förvisso en regel om rättning av oriktiga noteringar men jag ställer mig frågande till dess tillämplighet, om det är så att du faktiskt inte deltagit i skolarbetet. 

Med bakgrund av detta kan läraren i ett sådant fall som du beskriver troligen ge dig olovlig frånvaro utan för honom eller henne några vidare konsekvenser. Eftersom saken inte har prövats går det emellertid inte att dra några säkra slutsatser.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo