Vara kvar i bostad efter det att samboförhållande upphört

FRÅGA
Hej! Min pojkvän har nyss gjort slut med mig och vi har bott tillsammans i hans bostadsrätt i exakt 6 månader nu och jag har under den tiden stått folkbokförd på hans adress. Han har fortsatt betala hyran som dragits på autogiro medan jag stått för matkostnaderna. Jag sa upp min hyresrätt för att flytta in till honom och jag undrar nu om han har rätt att sparka ut mig eller om jag har några slags rättigheter med uppsägningstid och så? Jag har liksom plötsligt ingenstans att ta vägen... Tack på förhand:)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

När ett samboförhållande upphör tar var och en av samborna sin egendom om inte en bodelning begärs. En begäran om bodelning måste framställas senaste ett år efter det att samboförhållandet upphört, 8 § sambolagen (2003:376) (SamboL). Vid en bodelning fördelas samboegendomen mellan samborna, 8 § SamboL. Det som anses utgöra samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag "om egendomen förvärvats för gemensam användning", 3 § SamboL. Såsom Du beskriver situationen verkar det som att Din sambo har köpt bostaden på egen hand för eget bruk och inte med syftet att Ni skulle använda den gemensamt? Om så är fallet ingår inte bostaden i en ev. bodelning. Bostaden ska då alltså förbli hans och Du har således ingen rätt att bo kvar ett visst antal månader eller ta del av bostaden.

Det finns en möjlighet för övertagande av bostad som inte utgör samboegendom. Denna är dock mycket begränsad då det krävs att "den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det", 22 § SamboL.

Jag hoppas att Du fått svar på Dina fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?