Var vänder man sig för att anmäla universitetet?

FRÅGA
Hej! Jag vill anmäla institutionen på universitetet jag studerar på, för slarv, ingen kommunikation och oansvar. Vart kan jag vända mig till för det? Studierektorn vill inte ta tag i det, det vill inte studentkåren osv. där heller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom jag inte riktigt vet just vad som har hänt i ditt fall så kommer jag generellt beskriva var man kan vända sig med klagomål på universitet.

Du skriver att varken studentkår eller studierektor har velat ta tag i problemen. Utifrån detta skulle jag råda dig att i första hand kontakta prefekten för din utbildning och diskutera frågan där. I andra hand bör rektorn på ditt universitet samt dekanen för din fakultet kontaktas. Universitet brukar också ha jurister anställda som man kan höra av sig till för att diskutera den juridiska delen av en fråga. Om du efter kontakt med dessa instanser fortfarande anser att universitetet har agerat felaktigt och inte får gehör för dina klagomål skulle jag råda dig att vända dig till universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ utreder om universitet har brutit mot någon lag eller regel inom området för högre utbildning och man kan göra en anmälan på deras hemsida. Observera dock att för att UKÄ ska ta upp ett ärende så krävs att man som student har uttömt de möjligheter som finns på universitetet, dvs man ska ha haft dialog med prefekt, dekan och rektor innan UKÄ kommer behandla frågan. Till UKÄ kan du även vända dig med frågor rörande universitetets agerande för att få reda på om det som du beskriver som slarv, ingen kommunikation, osv. är ett brott mot någon lag/regel eller inte. Här är en länk till UKÄ:s hemsida där man kan göra en anmälan och läsa mer om UKÄ.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. För följdfrågor eller andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91430)