Var väcks talan om vem som har bättre rätt till en hyresrätt?

FRÅGA
Hej, Jag och min sambo ska separera. Hon står på kontraktet till hyresrätten men vi flyttade in i den tillsammans som gemensam bostad. Hon anser att hon ska få lägenheten på grund av att det är hennes dagar i bostadskön som som nyttjats till att få den. Vem vänder man sig till för att avgöra vem som har bättre rätt till lägenheten och hur avgör man detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Sambolagen reglerar vem som har rätt till vad i en separation. Enligt 8 § i sambolagen ska en bodelning göras vid en separation. I ert gemensamma bohag ingår den gemensamma bostaden trots att bara en av er står på hyreskontraktet, det framgår av 5 § p. 3. Enligt 16 § görs en intresseavvägning för den som bäst behöver bostaden.

Om ni inte kan enas i bodelningen ska en ansökan göras till tingsrätten som utser en bodelningsförättare. Det framgår av 17 kap. 1 § äktenskapsbalken som även ska gälla för sambor enligt 26 § sambolagen. Om någon av er blir missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan denne klandra det inom fyra veckor, se 17 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken. Om talan inte väcks inom den tiden, är talan förlorad för den sambon.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88317)