Var väcks talan om vem som har bättre rätt till en hyresrätt?

Hej,

Jag och min sambo ska separera. Hon står på kontraktet till hyresrätten men vi flyttade in i den tillsammans som gemensam bostad. Hon anser att hon ska få lägenheten på grund av att det är hennes dagar i bostadskön som som nyttjats till att få den. Vem vänder man sig till för att avgöra vem som har bättre rätt till lägenheten och hur avgör man detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Sambolagen reglerar vem som har rätt till vad i en separation. Enligt 8 § i sambolagen ska en bodelning göras vid en separation. I ert gemensamma bohag ingår den gemensamma bostaden trots att bara en av er står på hyreskontraktet, det framgår av 5 § p. 3. Enligt 16 § görs en intresseavvägning för den som bäst behöver bostaden.

Om ni inte kan enas i bodelningen ska en ansökan göras till tingsrätten som utser en bodelningsförättare. Det framgår av 17 kap. 1 § äktenskapsbalken som även ska gälla för sambor enligt 26 § sambolagen. Om någon av er blir missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan denne klandra det inom fyra veckor, se 17 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken. Om talan inte väcks inom den tiden, är talan förlorad för den sambon.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar


Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning