Var upprättar man en bouppteckning?

FRÅGA
Hej Kan bouppteckning göras på annan ort än där den avlidne bott? Jag bor i Stockholm, är son, och den avlidne har bott i Värmland. I Värmland bor även söner till min avlidna syster. Den avlidne har del i gård tillsammans med syskon.
SVAR

Hej!

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du vill veta var en bouppteckning upprättas. Bestämmelserna om arv och bodelning finns i ärvdabalken (ÄB).

Bouppteckning

En bouppteckning ska som huvudregel upprättas inom tre månader efter den avlidne avled (20 kap. 1 § första stycket ÄB). Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats ges in till Skatteverket för registrering (20 kap. 8 § första stycket ÄB).

Innan ett arvsskifte sker ska en bouppteckning upprättas, i bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare och som har rätt till arv. Vid bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder upprättas (20 kap. 4 § första stycket ÄB).

När en arvlåtare har avlidit ska dennes egendom skötas av ett dödsbo (en självständig juridisk person). Dödsboet sköts av delägarna i dödsboet och de ska tillsammans sköta den avlidnes egendom till dess att en boet har utretts (genom en bouppteckning) och skiftats (eventuella arv delats ut). Dödsbodelägarna ska vidare utreda boets tillgångar och eventuella skulder (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Således ska, innan en bouppteckning upprättas, dödsbodelägarna gemensamt sköta den avlidnes egendom.

Dödsboet är ofta den eller de som har rätt till arv efter den avlidne (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Dödsboet skulle i det här fallet vara dig, dina systerbarn och den avlidnes syskon i Värmland. Förutsatt att inget testamente finns som nämner andra universella testamentstagare (person som enligt testamente ska få ärva efter den avlidne) eller om efterlevande make finns.

Dödsbodelägarna kan även vara den som utsetts av tingsrätt efter begäran från en av dödsbodelägarna, en boutredningsman, eller av en tetsamentselekutator (ofta en jurist som den avlidne tidigare själv önskat ska sköta dennes egendom vid bortgång) och som ska upprätta en bouppteckning (19 kap. 1 § första stycket ÄB).

"Kan bouppteckning göras på annan ort än där den avlidne bott?"

Du nämnde i frågan att en gård finns, där den avlidne hade en andel del i, tillsammans med dennes syskon. I detta fall verkar det som att dödsbodelägarna (syskonen till den avlidne) gemensamt sköter den avlidnes andel av gården (egendom) samt andra eventuella tillgångar och skulder. Förutsatt att de är dödsbodelägare, och sköter den avlidnes egendom, ska de bestämma tid och plats för upprättande av bouppteckning (20 kap. 2 § första stycket ÄB).

Det är således dödsbodelägarna själva eller boutredningsman, eller testamentexekutator, som bestämmer tid och plats för bouppteckningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Vidare ska alla dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Och bouppteckning kan alltså göras på en annan ort än den som den avlidne tidigare bodde på, det är dödsbodelägarna som bestämmer tid och plats.

Sammanfattning

Det är alltså du, dina systerbarn och den avlidnes syskon som ska komma överens om tid och plats. Förutsatt att den avlidne innan sin död, inte utsåg en testamentsexekutator. Eller om en boutredningsman utses efter begäran från någon av er. I sådana fall sköter boutredningsmannen upprättandet av bouppteckningen och bestämmer tid och plats.

Således kan en bouppteckning upprättas på vilken ort som helst. Det behöver alltså inte vara på den ort som den avlidne tidigare bodde på. Det är dödsbodelägarna som tillsammans ska bestämma om tid och plats för upprättande av bouppteckning.

Oftast sker dock bouppteckningen på den ort som dödsbodelägarna har egendomen i sin vård på, tillsammans bestämt. Du nämnde i frågan att den avlidne hade en del i en gård i Värmland, som nu tycks skötas av dennes syskon. Det skulle alltså innebära att den avlidnes syskon bestämmer tid och plats, troligen skulle en bouppteckning upprättas i Värmland. Eftersom det är de dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, som bestämmer tid och plats för bouppteckningen.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (919)
2020-02-10 Kan jag klandra en bouppteckning och att jag blivit arvlös?
2020-02-01 Vad gäller för bröstarvingars rätt vid en bouppteckning?
2020-02-01 Tagit tillgångar utan godkännande av övriga dödsbodelägare
2020-01-31 Vilka ska kallas till ett bouppteckningssammanträde?

Alla besvarade frågor (77252)