var kan man vända sig om man vill att en god mans uppdrag ska upphöra?

2020-10-25 i God man
FRÅGA
Var vänder man sig då man vill ha bort GODMAN?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

.

Regler gällande god man finns i föräldrabalken (FB), så det är den lagen jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.

Ett godmanskap kan förordnas när en enskild behöver hjälp att tillvarata sin rätt, ha hand om sin egendom och sörja för sin person (11 kap. 4 § FB).

Ett sådant godmanskap kan ta slut genom ett beslut i tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). För att avsluta godmanskapet ska detta alltså först anmälas till tingsrätten, som i sin tur beslutar om uppdraget kan avslutas. Anmälan ska göras till tingsrätten på den ort där den enskilde som tilldelats en god man är folkbokförd (11 kap. 25 § FB).

Det är enbart vissa personer som kan ansöka om att avsluta godmanskapet (11 kap. 21 § och 11 kap. 15 § FB), och dessa är:

~ den enskilda som tilldelats en god man (så länge den enskilde är över 16 år)

~ make eller sambo till den som tilldelats en god man

~ nära släktingar till den som tilldelats en god man (t ex barn, syskon, föräldrar)

~ förmyndaren till den som har tilldelats en god man (om den som tilldelats god man är under 18 år har den även en förmyndare)

~ den gode mannen

.

Sammanfattning

Alltså kan du som hör till någon av grupperna ovan vända dig till tingsrätten på den ort där personen som har en god man är folkbokförd. Om du är osäker på vilken tingsrätt som är rätt kan du på in på Sveriges Domstolar och söka på postnummer, så dyker rätt tingsrätt upp.

.

Jag hoppas att svaret varit till din hjälp. Om du fortfarande skulle ha någon fundering så är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (518)
2021-06-16 Kan god man ge bort huvudmans egendom?
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?
2021-05-31 Kontroll av god man
2021-05-31 Vilka uppgifter har en god man

Alla besvarade frågor (93150)