Var kan man ta del av pågående lagstiftningsärenden?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om några lagändringar eller förslag är på gång angående offentlighetsprincipen? Isåfall vilka?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mig veterligen så finns det inget aktuellt lagförslag som direkt rör offentlighetsprincipen. Det är, emellertid, möjligt att det finns lagförslag som, indirekt, kan ha en effekt på offentlighetsprincipens tillämpning.

Det är möjligt att söka efter sådana aktuella lagförslag på Riksdagens hemsida. Det är, dessutom, möjligt att söka efter pågående och avslutade utredningar på Statens offentliga utredningars hemsida. Sådana utredningar, så kallade betänkanden, föregår regeringens lagförslag. Där kan du leta efter dokument som, på olika vis, berör offentlighetsprincipen.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?