Var kan man få hjälp med frågor om barns boende och underhållsbidrag efter skilsmässa?

2017-10-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag skilde mig från min exmake för ca 5 år sedan. Vi har två barn ihop som är 10 respektive 14 år gamla. Min dotter som nu är 14 år gammal vill inte bo hos sin pappa längre. Tidigare hade vi barnen varannan vecka. Alla utgifter jag har för min dotter har jag stått för själv dem senaste 7 månaderna. Han vägrar betala om vår dotter inte vill bo hos honom. Min exmake säger även att han inte är skyldig att betala varken underhåll eller något annat för vår dotter så länge han inte nekar henne att bo hos honom. Stämmer detta? Anledningen till varför hon inte vill bo hos honom är för hon inte trivs i hans hem, han är inte alltid så snäll mot henne heller. Min ekonomi är begränsad och vi har fortfarande gemensam vårdnad. Men min dotter vill inte ha något med sin pappa att göra längre och önskar att bo hos mig i all framtid. Bör jag ansöka om ensam vårdnad? Hur går jag tillväga för att få rätt till underhåll av honom? Vi har även ett gemensamt hus som båda står på lånen för. Jag har vid ett flertal tillfällen försökt få honom att ta över lånen helt, men utan resultat. Jag skulle behöva lite tips och råd i hur jag ska gå vidare med allt detta. Jag vet verkligen inte var jag ska börja eller vart jag ska vända mig i första hand. Är väldigt tacksam om jag kan få hjälp med detta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag säga att din fråga innehåller många aspekter och att jag endast kan svara generellt på vad som gäller juridiskt. Frågor som rör vårdnad, barns boende och underhåll regleras i Föräldrabalken. Frågor som rör äktenskap och skilsmässa regleras i Äktenskapsbalken.

Vid en skilsmässa ska normalt en bodelning göras

Beträffande din fråga om huset och lånen så brukar detta regleras vid en bodelning. Bodelning innebär att man bestämmer hur makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Om ni ännu inte gjort en bodelning bör ni göra det och då komma överens om fördelning av era lån etc.(ÄktB 9:1). Våra jurister på Lawline kan hjälpa till med bodelning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Kan ni inte komma överens kan tingsrätten utse en bodelningsförättare. Här kan du läsa mer om det.

Barnets vilja ska beaktas vid frågan om var barnet ska bo

Jag uppfattar det som att ni har gemensam vårdnad om era barn. Som utgångspunkt ska då beslut som rör barnen fattas av vårdnadshavarna tillsammans. Om man inte kan komma överens om med vilken förälder barnen ska bo kan en domstol avgöra frågan (FB 6:14a). Avgörande för domstolens beslut är barnets bästa. När domstolen bestämmer var barnet ska bo tas också hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (FB 6:2a). Äldre barn har därför som regel större inflytande över var de ska bo. Då din dotter är 14 år kan jag principiellt säga att hennes vilja troligtvis skulle tillmätas stor vikt vid domstolens beslut.

Underhållsskyldighet när barnet endast bor tillsammans med en av vårdnadshavarna

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. (FB 7:2) Som jag tolkar din fråga så bor din dotter endast hos dig. Därför kan din dotters pappa vara skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom. (FB 7:2)

Underhållsstöd och information från Försäkringskassan

Om ni inte kan komma överens om underhållsbidraget kan ni få hjälp av Försäkringskassan. På deras hemsida kan du boka ett webbmöte med en handläggare för att få hjälp med att räkna ut underhållsbidraget och att skriva ett avtal. Jag vill även kort nämna möjligheten att få underhållsstöd från Försäkringskassan. Om den bidragsskyldige föräldern inte har ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag upp till 1573 kr kan Försäkringskassan betala ut mellanskillnaden av det som saknas. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Kommunen erbjuder gratis samarbetssamtal

Ett första steg kan vara att kontakta socialtjänsten i din kommun för gratis samarbetssamtal kring vårdnad, boende och barnens försörjning. Kommunen kan erbjuda er hjälp med att hitta gemensamma lösningar för barnens bästa.

Jag hoppas detta gav dig mer klarhet i vad som gäller. Om du vill få mer stöd och råd kring din situation råder jag dig att kontakta en familjerättsjurist eller socialtjänsten i din kommun. Är något oklart är du varmt välkommen att kommentera nedan .

Med vänlig hälsning

Charlotta Nermark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95781)