Var kan man anmäla myndighetens långsamma handläggning?

2021-04-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har i oktober 2019 begärt ett avgörande hos högre instans för långsam handläggning hos en myndighet enligt 12§ förvaltningslagen. Det är ännu inte avgjort och jag får inget besked när det ska bli klart. Finns det någon tidsgräns för hur lång tid själva handläggningen av det långsamma ärendet får ta, jag provade att JO anmäla efter ett år men där gick jag bet. Kan man anmäla någon annanstans så man för till ett avslut? Jag känner att hela poängen med 12 § faller om det ska få ta över 1,5 år eller ändå längre.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör långsam handläggning (dröjsmålstalan) och regleras således i förvaltningslagen (FL).

Den enskilde ges genom 12 § FL en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet.

Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då denna begäran kommit in hos förvaltningsmyndigheter antingen avgöra ärendet eller i ett eget beslut, avslå begäran om att avgöra ärendet. Ett beslut om avslag på en begäran om avgörande ska förses med en klargörande motivering (§ 32 FL). Enligt regeringen är fyra veckor en bra tid för myndigheterna att meddela rättssäkra beslut i majoriteten av ärendena (Prop. 2016/17:180 s. 122).

Vad som gäller för dig

En myndighet har alltså fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak. Har du inte fått ett beslut överhuvudtaget om din begäran rekommenderar jag dig att bekräfta med ansvarig handläggare om din begäran faktiskt ankommit. Har du däremot fått ett avslag har berörd myndighet funnit att det saknas tillräckligt med underlag för att meddela ett rättssäkert beslut. Att beslutet ska vara rättssäkert är bra för din skull och faller inom ramen för utredningskravet i 23 § FL.

Som du även nämner, är det till JO som man anmäler en sådan försening, annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96522)