FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/11/2019

Var i lagen stadgas barnets bästa?

Hej!

Var i lagen eller i förordningen står det att barnet så långt som möjligt i den mån att den unge inte far illa, ska bo med ens föräldrar? Alltså varför ska socialtjänst alltid utreda förälderns föräldraförmåga innan man utreder placering?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnets bästa ska vara avgörande i alla mål om vårdnad, boende och umgänge vilket föreskrivs i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (här). I svensk rätt har man valt att framföra några aspekter av barnets bästa som ska ges särskild tyngd. En av dem är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ur barnets perspektiv är det viktigt att båda föräldrarna, då det är möjligt, är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Denna grundprincip finns också i barnkonventionen. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Mer uttömmande information kring syftet med bestämmelsen kan du ta del av i lagens förarbeten.

Svaret på din fråga blir således att det framgår av 6 kap. 2 a § 2 st 3 punkten.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000