Var hittar jag gamla lagar och förarbeten?

2020-04-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har fråga om besluts motivering i nya förvaltningslagen. Vilket menas hur kan jag hitta gamla lagar och nya lagar om beslutsmotivering? Vill veta varför de har ändrat och hur har de ändratTack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningsmyndigheters motiveringsskyldighet regleras i 32 § förvaltningslagen (2017:900). Där framgår det att en myndighets beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, alltså på ett negativt sätt, ska motiveras. Sedan finns det även en del undantag till motiveringsskyldigheten, såsom om det gäller vid anställning eller om det är ett beslut som måste meddelas skyndsamt.

Gällande din fråga om gamla och nya lagar, så finns det för varje lag som stiftas, ett s.k. förarbete. Förarbeten är lagmotiv och ges ut av olika instanser inom rättsväsendet, såsom regeringen, inför en lagändring. I förarbetena framgår vad motiven var med lagen, hur man har tänkt när det gäller lagens formulering och varför man ändrar lagen. Förarbeten är ofta väldigt utförliga och man kan få mycket information om hur lagstiftaren har tänkt när det gäller förarbeten. Är du alltså intresserad av att veta bakgrunden till en lag och vad dess syfte är, skulle jag starkt rekommendera att läsa dess förarbeten! De är ofta väldigt strukturerade med tydliga rubriker, så det är lätt att navigera sig i dem.

Den nuvarande förvaltningslagen trädde i kraft 1 juli 2018 och här är lagens förarbeten → prop. 2016/17:180. Om du vill läsa den tidigare förvaltningslagen (som alltså inte gäller längre), som trädde i kraft 1 januari 1987, kan du läsa den här → förvaltningslag (1986:223).

En bra hemsida för att leta efter lagar, förarbeten och andra rättskällor hittar du här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och gör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (628)
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut
2021-04-05 Över 10 år gammalt svartbygge - vad kan begäras av mig som fastighetsägare?

Alla besvarade frågor (91130)