FrågaEKONOMIÖvrigt17/05/2019

Var har sålt vår bostadsrätt och får inte lån till den nya, vad ska vi göra?

Vi har i september 2017 med inflyttning våren 2020 köpt en bostadsrätt. Vi är 75 resp. 78 år och får idag inga lån beroende på att våra inkomster är för låga och situationen på bostadsmarknaden ändrats vilket påverkade försäljningspriset på vår försålda bostadrätt med 300 000 kr. Vad skall vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni ingått ett avtal om en bostadsrätt med inflyttning våren 2020. Inför att ni ingick avtalet utgår jag från att ni fått ett lånelöfte av er bank, upp till en viss summa. Summan ni behöver låna överstiger nu vad banken tidigare haft möjlighet att bevilja, med anledning av att ni inte fick ut så mycket för er bostadsrätt som ni hade räknat med.

Ett lånelöfte är i sig inte juridiskt bindande utan mer en indikation om en låneansökan kommer att gå igenom. I regel brukar bankerna följa vad som uppgetts i lånelöftet, dock kan villkoren ändras om den ekonomiska situationen förändras. Det är vad som hänt i ert fall; eftersom ni behöver låna 300.000 kronor mer än tidigare har den ekonomiska situationen förändrats. Banken gör alltid en kalkyl i vilken den väger in vad bostaden är värd, men även er betalningsförmåga. Så som du beskriver din fråga är bankens uppfattning att er privatekonomi inte klarar ett lån som är 300.000 kronor högre. Rent juridiskt kan ni inte kräva att banken lånar ut pengar till er.

Vilka alternativ har ni?

Ett första alternativ är att ni försöker förhandla med er bank igen och förklarar situationen. Med lite tur går det att komma överens med banken att den ska bevilja det större lånet. Om det inte är möjligt är min rekommendation att ni vänder er till andra banker. Det är inte säkert att en annan bank gör samma bedömning som er nuvarande bank. Dels finns det viss konkurrens mellan banker, vilket kan göra att en annan bank eventuellt kan tänka sig att ta över er som kund. Det finns även kreditinstitut som är "specialiserade" på att ge lån till kredittagare som inte får lån i andra banker. Tyvärr är ofta villkoren, såsom ränta, sämre i sådana banker. Det är dock ett alternativ för att få lån.

Om ni inte får lån i någon bank kan ett alternativ vara att ni ställer en säkerhet, vilket ni bör diskutera med er bank. En säkerhet kan vara antingen någon som går i borgen för er; kanske att ni har barn, närstående eller någon annan som har en god inkomst och kan tänka sig att gå i borgen för er. Om banken får en säkerhet i form av borgensman är den ofta mer benägen att låna ut pengar då den kan vända sig till borgensmannen för det fall att ni inte betalar. Ett snarlikt alternativ är att någon går in som medlåntagare med er (vilket blir allt vanligare i stället för borgensman). Om ni har någon i er närhet med god ekonomi som kan gå in som medlåntagare förbättras er kreditvärdighet (då ni då är tre personer som är ansvariga för lånet och kravet per person blir lägre).

Ett sista alternativ, vilket jag inte rekommenderar, är att ni bryter avtalet om den bostadsrätt ni ska flytta in i våren 2020. Det kan dock bli kostsamt då ni sannolikt blir skadeståndsskyldiga på grund av avtalsbrottet.

Sammanfattningsvis kan ni inte kräva att banken lånar ut pengar till er. Min rekommendation är att försöka förhandla med banken igen, annars att ni vänder er till andra banker och försöker få lån. Ett alternativ är att ni, om det är möjligt, ställer en säkerhet med hjälp av en borgensman eller medlåntagare. Det kräver dock att ni har någon som kan gå i borgen eller vara medlåntagare och att banken beviljar det.

Tyvärr går det inte att ge er ett bättre svar än ovan. Det råder en avtalsfrihet varför det är upp till banken huruvida den vill ingå ett avtal med er, dvs. om den vill låna ut pengar eller ej. Om något är oklart i svaret är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?