Vår granne urinerar och blottar sig på sin tomt: är det straffbart?

2017-12-11 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag har en granne som "gillar" att kissa i sin trädgård. Han gör oss ofta uppmärksamma på att han är på gång genom att hosta och harkla högt. Ställer sig ofta mot vår häck som är halvt genomskinlig.Har en känsla av att han har koll på när jag som kvinna är ensam hemma då det inte händer lika ofta då vi båda är hemma. Min man har en gång konfronterat honom och bett honom sluta men tyvärr utan framgång. Går inbland ut naken i sin trädgård (mörkt ute) och sitter även ibland med naken överkropp vid sin dator rakt över från vårt sovrum.Min fråga är om detta räknas som förargelseväckande beteende eller har man rätten på sin sida när man vill kissa ute i sin egen trädgård.Vil veta fakta innan vi konfronterar mannen igen.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förargelseväckande beteende eller sexuellt ofredande?

"Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter", enligt 16 kap. 16 § brottsbalken (BrB). Frågan är om denna paragraf är tillämplig i ert fall. För att kort besvara er fråga: ja, det är den. Gärningen kan dock istället ses som sexuellt ofredande om den är särskilt riktad mot dig (6 kap. 10 § 2 st. BrB). Jag uppfattar det som att, även om gärningen inträffar oftare när endast du är hemma, sker det även när din man är närvarande. Därmed är frågan om gärningen är särskilt riktad mot dig. Sexuellt ofredande kan givetvis begås mot flera personer men också i dessa fall ska angreppet vara riktat mot var och en av dem och inte allmänheten (en vidare krets). Förutsatt att en vidare krets kan förargas av beteendet, blir den förstnämnda bestämmelsen aktuell.

Ägnat att väcka förargelse?

För det första kan konstateras att offentlig urinering, vilket är det enda exemplet på förargelseväckande beteende som tagits upp i Riksåklagarens ordningsbotskatalog, kan anses vara ett beteende som väcker förargelse hos allmänheten. Alla fall av offentlig urinering kan dock inte anses vara ägnade att väcka förargelse hos allmänheten. Här måste en bedömning ske utifrån sammanhanget, inte minst måste platsen där handlingen utförts beaktas. I Svea hovrätts (opublicerade) dom den 24 mars 2011, B 10334–10 hade den tilltalade under nattetid urinerat utanför en hamburgerrestaurang i centrala Stockholm. Detta beteende ansågs typiskt sett vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten och gärningsmannen dömdes således för brottet. Gärningen måste vidare ha begåtts med uppsåt/avsiktligen (1 kap. 2 § BrB). Det räcker att grannen har uppsåt, eller i vart fall varit likgiltig, till de faktiska omständigheterna (den offentliga urineringen) för att straffrättsligt ansvar ska kunna utkrävas.

Sker det på en offentlig plats?

För det andra måste klargöras om offentlighetsrekvisitet är uppfyllt. Att gärningen ska ha skett offentligen innebär att den ska ha skett inför allmänheten. De som blir utsatta för gärningen, allmänheten, kan å andra sidan befinna sig på antingen allmän eller enskild plats. Även om gärningen sker på en enskild plats, kan det omfattas av lagtexten eftersom att det sker inför allmänheten. Ett förargelseväckande oljud från ett fönster åt gatan (alltså på enskild plats), exempelvis, kan omfattas enligt förarbetena (NJA II 1948 s. 367). I ert fall innebär det alltså att er grannes tomt klassas som en enskild plats och ni som bevittnar urineringen hör till allmänheten. Offentlighetsrekvisitet är således uppfyllt.

Blottande - vilket brott aktualiseras?

Vidare kan även beteenden som blottande, klassas som antingen förargelseväckande (16 kap. 16 § BrB) eller sexuellt ofredande. Att blotta sig för någon annan är straffbart som sexuellt ofredande om blottandet är ägnat att väcka obehag (6 kap. 10 § 2 st. BrB). Agerandet är straffbart när det typiskt sett riskerar att väcka obehag, oavsett om någon faktiskt tyckte att situationen var obehaglig i det enskilda fallet eller inte. Det beror även på om gärningspersonen hade uppsåt (avsikt) att kränka någon på det viset. I sådana här situationer är det osannolikt att nakenheten skulle straffas som sexuellt ofredande. Å andra sidan kan gärningen mycket väl utgöra förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § BrB).

Sammanfattningsvis kan alltså båda gärningarna offentlig urinering och offentligt blottande vara straffbara, antingen som sexuellt ofredande eller förargelseväckande beteende. I praktiken måste en helhetsbedömning göras i varje fall, beroende på omständigheterna. Jag rekommenderar er att polisanmäla händelserna för en vidare utredning.

Allt väl,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1027)
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning
2021-11-30 Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (97608)