FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/08/2022

Vår granne har satt upp elektroniska "djurskrämmor" på sin tomt - får man göra det?

Hej! Vår granne stör sig på våra katter, och har satt upp elektroniska "djurskrämmor" som ger ifrån sig ett högfrekvent pip regelbundet som ska skrämma bort katter. Djurskrämmorna är riktade mot vår tomt och står ca 2-3 meter från tomtgränsen. Vi hör ljudet alla i familjen, och barnen säger att de får ont i huvudet av ljudet. Jag kan knappt vistas i trädgården på grund av ljudet. Jag har sagt till grannen att vi tycker att ljudet är hemskt störande men de har inte flyttat djurskrämmorna. Nu undrar jag om det finns något annat jag kan göra för att hävda min rätt till min trädgård. Till saken hör att de flesta grannar i närområdet har utekatt.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Jag antar att ni äger fastigheten ni bor på eller att ni i vart fall är tomträttsinnehavare. Anledningen till att jag tar upp detta är för att andra regler gäller för exempelvis hyres- och bostadsrätter. 

Aktuella lagar för din fråga är jordabalken (JB), miljöbalken (MB) samt brottsbalken (BrB).

Störande grannar
Fastighetsägare har en skyldighet att visa skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin fastighet (3 kap. 1 § JB). Skälig hänsyn innebär att grannar inte ska behöva utstå störningar som inte är alldaglig eller annars vanligt förekommande på orten. Gräsklippning vid rimliga tider och rimliga mellanrum är ett exempel på störning som grannar måste kunna utstå – alltså, som inte bryter mot skälig hänsyn. På sättet du beskriver förstår jag dessa djurskrämmor inte vara en vanlig företeelse på området. Sett till att de inte bara är störande, utan även ger upphov till huvudvärk, så anser jag djurskrämmorna bryta mot regeln om skälig hänsyn.

Personskador som uppstår p.g.a. buller är grund för skadestånd (32 kap. 1 § MB och 32 kap. 3 § MB). För att ni ska ha rätt till skadestånd krävs att er granne har uppsåt (avsikt) till skada eller att hen i vart fall är oaktsam. Eftersom djurskrämmorna riktar sig till katterna, så anser jag det åtminstone handla om oaktsamhet – grannen bör rimligtvis kunna klura ut att djurskrämmorna kan vara störande även för människor. Rätt till skadestånd är möjligt även utan uppsåt eller oaktsamhet om störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till bl.a. förhållanden på orten (32 kap. 1 § tredje stycket MB). 

Grannens djurskrämmor kan även utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). 

Min tolkning av det du beskrivit i ljuset av de olika lagreglerna jag presenterat är att du har lagen ”på din sida”.

Hur du bör gå till väga
I första hand tycker jag du, återigen, ska ta kontakt med din granne. Det är nästan alltid enklast att lösa sådana här skavanker i grannsämjan genom ett samtal eller flera – åtminstone är det en god start. Om era fastigheter ingår i en samfällighetsförening eller liknande, så är en kontakt med dess styrelse en väg att gå.

I andra hand tycker jag du ska ta kontakt med kommunen eller länsstyrelsen. De lär nämligen vara den tillsynsmyndighet som ansvarar för störningar p.g.a. buller (se 26 kap. MB). 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem.
Vänligen, 

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”