Var går gränsen mellan inspiration och kopiering/plagiat gällande offentliggjorda, nedladdningsbara foton och bilder från internet?

2018-10-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Skulle vilja veta mer om 1. Gamla fotografier som finns på museer och digitaltmuseum.se. Får jag som illustratör använda de offentliggjorda, nedladdningsbara foton som finns på nätet i mina illustrationer? Om jag trycker en egen bok eller gör illustrationer för en tidning till försäljning, hur fungerar det då?2. När jag utan anställning vid ett museum producerar pedagogiska uppgifter som jag också illustrerar själv, (på uppdrag till museets hemsida) vems är rättigheterna? Får jag som upphovsman använda mitt material i andra sammanhang (min egen hemsida, böcker, tidningar)? Hur blir det om jag har en anställning vid ett museum, vem äger bilderna då? Illustrationerna är gjorda i ett nedladdningsbart PDFformat för skolan och allmänheten. När räknas det som arbetsmaterial? Tack för en bra sida!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svaret inte ska bli ohanterligt långt kommer jag endast att redogöra för det centrala i din fråga.

När det gäller rättigheter av verk (böcker, bilder m.m.) så regleras dessa i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL). Huvudregeln är att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Men något som inte är ett verk omfattas inte av upphovsrätten. Så vad är då ett verk? För att ett alster ska anses vara ett verk krävs verkshöjd, vilket innebär att verket måste ha en viss särprägel/originalitet. Hur mycket ett visst verk måste skilja sig från ett annat för att uppnå verkshöjd avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Detta ställs alltså egentligen på sin spets först vid en tvist i domstol.

Skyddet består av en ekonomisk och en ideell del. Den ekonomiska delen innebär att du som upphovsman har ensamrätt att förfoga över verket dvs exemplarrätt, framföranderätt, överföranderätt, spridningsrätt och visningsrätt (t.ex. kopiera, att bestämma när verket ska finnas på nätet och hur dvs i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik) vilket innebär att andra således INTE får göra detta. Den ideella delen består av t.ex. namngivelserätten (dvs att man som upphovsman har rätt att bli namngiven) och rätten att inte bli kränkt t.ex. att slippa bli förknippad med pornografi.

Det finns såklart även undantag från det redan nämnda t.ex. för privat bruk. Här uppfattar jag det som att det finns ett ekonomiskt syfte i dina illustrationer, varför undantagsreglerna mest sannolikt inte kommer att aktualiseras.

Fotografier har ett särskilt skydd i 49a § URL. Kortfattat innebär denna rättighet att alla bilder skyddas t.o.m. den suddiga bilden som du tagit med din mobil. Därför skulle jag rekommendera att alltid fråga bildinnehavaren först. På webbplatser där det finns samlade foton kan du klicka på fotot och läsa under en rubrik som har med licens att göra. Dessa är ofta på engelska eftersom klassificeringen ofta görs på engelska. Klassificeringen säger direkt vad du får och inte får göra med en bild. Non-Commercial (NC) är engelskans motsvarighet till icke-kommersiell och innebär att du inte får använda bilden i kommersiella/ekonomiska syften.

Självklart får du ju ta inspiration från bilderna, men inte ta för mycket från dem så att du nästan bara kopierar den. Dina illustrationer måste bli något nytt och självständig och den gränsen är alltid svår att avgöra. Ett exempel på detta är rättsfallet NJA 2017 s. 75 om en målning med Christer Pettersson på vs fotografiet som målningen utgick ifrån.

Sammanfattning
Du kan alltid höra av dig till den som äger fotografierna och fråga om du får använda dem. På de flesta hemsidor står det uttryckligen vad du får och inte får använda bilden till. Står det inte uttryckligt gäller bildskyddet och du får då inte bara kopiera det rakt av utan måste göra något med den så att det blir ett nytt och självständigt verk – och var den gränsen går är svår att veta, utan avgörs från fall till fall.

Jag vet att du inte fått svar på alla dina frågor, men tyvärr har jag bara skrapat på ytan gällande upphovsrätten och bildskyddet. Därför skulle jag rekommendera ett samtal med en av våra jurister för att mer exakt få svar på vad som gäller särskilt för dina illustrationer och andra funderingar som du möjligtvis har.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!
Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (690)
2019-03-19 Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?
2019-03-18 Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?
2019-03-17 Avbilda fotografier av varumärken
2019-03-17 Varumärkesskydd

Alla besvarade frågor (66900)