Var går gränsen för mitt ansvar för ledningar i en bostadsrättsförening?

I vår brf stadgar står att vi som bostadsrättsägare svarar för:

Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet.

Bad/duschrum/WC: Tvättmaskin o torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens gemensamma vatten- och avloppsnät.

Vad menas? vad räknas som inne i lägenheten? Brf ansvarar ju för att spola och byta eller relina tex ledningar i badrummet som ligger under golvet dvs de som transporterar bort vatten. Dessa ledningar ansluts till fastighetens gemensamma avloppsnät under golvet. Vad ligger i vårt ansvar?

Jag tycker vissa saker talar mot sig själv och blir väldigt osäker på vad som menas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag och stadgar

Bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare omfattas av bostadsrättslagen. Föreningens stadgar är ett komplement till lagen. Stadgarna syftar till att ge mer specifika regler för just din förening.

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Precis som du skriver har både föreningen och du som innehavare av lägenheten skyldigheter att vårda och reparera. Enligt 7 kap 12 § bostadsrättslagen har du som innehavare skyldighet att reparera och hålla lägenheten i gott skick på egen bekostnad. Du blir alltså ansvarsskyldig vid vårdslöshet eller försummelse.

Föreningen svarar för huset, marken och den del av lägenheten som inte omfattas av det som ligger på ditt ansvar enligt 7 kap 12 § bostadsrättslagen.

Gränsen var som menas med inne i lägenheten

På samma sätt som när du som innehavare vill renovera eller förändra någonting i lägenheten gäller en gräns för var och vad du får göra. Du får göra mindre ingrepp i lägenheten, men inte riva bäranden konstruktioner eller göra exempelvis avloppsarbeten utan styrelsen medgivande, se 7 kap 7 § bostadsrättslagen. En gränsdragning vad som avses med inne i lägenheten är vid fuktspärren i väggar och golv.

Enligt stadgarna i din förening svarar du för de ledningar som avser just din lägenhet. Typisk sett kan det vara ledning från tvättmaskin, med avstängningsgran. Där ledningen går ner i golv eller vägg ansluter den till fastighetens ledningar, vilket är föreningens ansvar. Du ansvarar för att byta packningar, se till att de rör du ser inte är spruckna, eller att kranlåsen läcker.

Föreningens tillsyn

Eftersom föreningen svarar för byggnadens ledningar och rör, därmed underhåll av dessa kan de behöva tillträde till din lägenhet. Det kan även bli aktuellt om en annan lägenhets säkerhet äventyras enligt7 kap 13 § bostadsrättslagen, samt 7 kap 12a § bostadsrättslagen.

Sammanfattning

Du ansvarar för de ledningar, kranar och ventiler som du ser. Detta ansvar bekostar du som innehavare. Där ledningarna går ner i golv eller väggar ansluts det till fastighetens gemensamma system. Det utgör gränsen för ansvarsfördelningen. Ledningar under fuktspärren ligger på föreningens ansvar. För att föreningen ska kunna underhålla alla rör och ledningar, kan de behöva åtkomst till ledningar, och därmed tillträde till din lägenhet för att åtgärda och utföra service. Gränsen där ansvaret fördelas är en vanlig fråga. En bra idé är att tillsammans med styrelsen gå igenom exakt vilka ledningar de menar för att undvika framtida oklarheter. Om du vill ha närmare hjälp är du välkommen att vända dig till oss på Lawline för en närmare genomgång.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”