Var går gränsen för hets mot folkgrupp?

2021-10-05 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag undrar var gränsen för hets mot folkgrupp går. Är det exempelvis hets mot folkgrupp om man offentligt uttalar att invandringen är en belastning eller andra negativa uttalanden om invandring, eller måste man peka ut en viss folkgrupp som en belastning och/eller uttala sig negativt och främlingsfientligt om folkgruppen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).

Hets mot folkgrupp

Brottet hets mot folkgrupp regleras närmare bestämt i 16 kap 8 § BrB. Där står det så här:

"den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."


Folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
För att ett uttalande ska vara straffbart som hets mot folkgrupp krävs alltså att någon har hotat eller uttryckt missaktning för en viss folkgrupp eller annan grupp. Med "annan sådan grupp av personer" avses en grupp av människor som består av olika nationellt ursprung t.ex. Invandrare i allmänhet omfattas alltså av paragrafen.

Missaktning
Uttrycket "missaktning" omfattar dock inte alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur. För att uttalandet ska vara straffbart krävs att det står klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig diskussion rörande den aktuella gruppen.

Sammantaget

Det är svårt att avgöra exakt vad gränsen går och din fråga är väldigt öppen. Jag kan därmed egentligen inte göra någon närmare bedömning av om de situationerna du beskriver i din fråga skulle utgöra hets mot folkgrupp eller inte. Det som kan sägas är dock att om uttalandena inte kan tänkas vara godtagbara inom en gräns för en saklig diskussion - så kan uttalandena utgöra ett brott. Att prata om att invandring utgör en belastning skulle nog inte uppfylla kravet på att uttrycka missaktning. Att uttala sig negativt om invandring kan såklart både utgöra brott och inte utgöra brott. Det beror helt enkelt på vad det negativa uttalandet innehåller.

Hoppas du känner att du har fått lite vägledning i din fråga! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96553)