Var framkommer objektiva rekvisit i lagboken?

FRÅGA
Var framkommer objektiva rekvisit i lagboken?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är ett objektivt rekvisit?

Ett objektivt rekvisit är ett rekvisit som anger vad som ska ha skett för att t.ex. ett brott ska föreligga. Att någon dödar en annan människa är ett objektivt rekvisit, men huruvida detta skedde med uppsåt eller av slarv kan leda till olika straff men det utgör subjektiva rekvisit.

Var framkommer objektiva rekvisit i lagboken?

Det finns ingen avdelning i lagboken som innehåller alla objektiva rekvisit. Man får helt enkelt titta på den eller de paragrafer som är av ditt intresse och utläsa vilka rekvisit som ställs upp. Som hjälp när du ska försöka hitta ett objektivt rekvisit kan du tänka på hur en filmkamera skulle sett på situationen. Oavsett vilken människa som bedömer situationen så kommer alla bedöma det likadant, och vad en person kände i situationen är irrelevant eftersom filmkameran bara beskriver själva handlandet.

Vill du ha hjälp att tyda någon särskild paragraf så är du välkommen att skicka in en fråga till oss, så hjälper vi dig!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (766)
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?
2020-11-21 Folkbokförd på fritidshus?

Alla besvarade frågor (86388)