Var finns testamenten registrerade?

2019-01-13 i Testamente
FRÅGA
Kan man få reda på om ett testamente som skrivits i början på 1990-talet finns registrerat och i så fall var.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Formen för ett testamente, det vill säga reglerna för hur ett testamente ska se ut för att vara gällande, ser ut som följer:

- testatorn(den som upprättar testamentet) är vid testamentets upprättande 18 år eller äldre, ÄB 9:1,
- testamentet ska vara skriftligt, och
- två vittnen ska ha bevittnat testatorns underskrift samt skrivit under testamentet själva, ÄB 10:1.

Det finns alltså inget krav enligt lagen på att testamentet ska vara registrerat. På grund av detta finns det heller inget allmänt register där testamenten bevaras. Ett testamente är dock att se som en värdehandling och ska behandlas som en sådan. Det är därför vanligt att testamenten förvaras i bankfack eller kassaskåp, varför jag kan rekommendera dig att undersöka detta vidare.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2113)
2019-04-20 Testamentet har oläsliga namnteckningar och inga namnförtydligande, kan detta anses vara formfel?
2019-04-19 Inbördes testamente mellan sambor
2019-04-16 Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?
2019-04-14 Är det möjligt att testamentera bort egendom i ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (67998)