Var finns testamenten registrerade?

2019-01-13 i Testamente
FRÅGA
Kan man få reda på om ett testamente som skrivits i början på 1990-talet finns registrerat och i så fall var.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Formen för ett testamente, det vill säga reglerna för hur ett testamente ska se ut för att vara gällande, ser ut som följer:

- testatorn(den som upprättar testamentet) är vid testamentets upprättande 18 år eller äldre, ÄB 9:1,
- testamentet ska vara skriftligt, och
- två vittnen ska ha bevittnat testatorns underskrift samt skrivit under testamentet själva, ÄB 10:1.

Det finns alltså inget krav enligt lagen på att testamentet ska vara registrerat. På grund av detta finns det heller inget allmänt register där testamenten bevaras. Ett testamente är dock att se som en värdehandling och ska behandlas som en sådan. Det är därför vanligt att testamenten förvaras i bankfack eller kassaskåp, varför jag kan rekommendera dig att undersöka detta vidare.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2265)
2019-10-15 Är testamentet som jag bevittnat giltigt om min sambo är testamentstagare?
2019-10-14 Sambo ärver med fri förfoganderätt genom testamente och efterarvsrätt för särkullbarn
2019-10-14 Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente, och vad kan jag göra om tingsrättens bedömning går mig emot?
2019-10-07 Sparande på konto som enskild egendom

Alla besvarade frågor (73715)