Vanvård av katter

FRÅGA
Jag skulle vilja veta vad jag som hundägare har för rätt till min gen inhägnade tomt när det gäller en granne som har okastrerad katt hona och okastrerad hankatt.Dessa två producerar ungar på löpande band. Alla katter använder flitigt vår tomtoch vår hund som inte gillar katter har jagat iväg dem.Den 24 mars hade vi katter på vår tomt och vår hund halkade på en isfläck och drog av ett ledband i ena bakbenet. Med operation som var tvunget för honom att genomgå så är vi kostnadsmässigt uppe i c:a 40.000.- kronor sen detta hände.Jag ställer inga kostnadsanspråk på kattägaren. Det jag undrar är om det kan vara möjligt att man får fortsätta på detta sätt. Att inte stoppa produktionen av katter utan fortsätter i samma takt hela tiden.Nu har vi hamnat i den situationen att vi kan inte ha vår egen hund lös på vår inhägnad tomt utan vi är tvungna att gå ut på tomten med honom i koppel.Eftersom katterna inte blir insläppta när de en gång har fått börja gå ut så blir detju till slut ett gäng vildkatter som springer och i sin tur får nya ungar.Jag anser att detta är djurplågeri . Familjen har även en hund som står i hundgårdfrån tidig morgon till sen kväll och aldrig får en promenad utanför hundgården.Det måste väl finnas någon instans som skyddar från djur från att misskötas på detta sätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett flertal lagar som är till för skydd av djur. Katter regleras inte speciellt mycket i lagen, det är hundar som anses behöva fler regleringar. Dock finns det 21 § i lagen om tillsyn över hundar och katter som säger:

"En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten."

I djurskyddslagen stadgas att om en som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner att ett djur vanvårdas ska anmäla det till kontrollmyndigheten (28 a §).

Enligt brottsbalken kan någon som osamkar djur lidande straffas för djurplågeri. Vilket gör att du kan anmäla det till polisen (16 kap. 13 §).

Jordbruksverket är den myndighet som handhar information om hur djur ska vårdas.

Om du misstänker misskötsel eller vanvård av djur ska du kontakta länsstyrelsen. Om du inte får kontakt med den ska du vända dig till polisen (jordbruksverket).

Du ska kunna släppa lös din hund på din egen tomt, dock ska den övervaks så att den inte kan skada andra djur eller människor (1 § tillsyn av hundar).

Sammanfattningsvis borde du alltså höra av dig till länsstyrelsen om vanvården av katter på din grannestomt. Om du skulle vilja veta mer kan du höra av dig till Jordbruksverket.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (972)
2022-01-17 Hur långt får man simma i en vanlig sjö?
2022-01-17 Juridiska tolkningsprinciper
2022-01-12 Hur hög får ljudnivån i ett klassrum vara?
2022-01-12 Jag blev bestulen på min mobiltelefon för 10 år sedan som såldes vidare. Kan jag kräva tillbaka den från nuvarande ägare?

Alla besvarade frågor (98478)