Vanvård att köra iväg?

2019-02-24 i Barnrätt
FRÅGA
Klassas det som vanvård att lämna barnet utefter vägen och sen köra iväg?
SVAR

Svar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Begreppet vanvård är väldigt brett och kan innefatta både fysiska eller psykiska aspekter. Viss ledning kan tas av den uppdelning av begreppet som anges i SOU 2011:61 s. 87 där det framgår att vanvård kan delas in i två grupper, övergrepp och försummelse.

Av dina uppgifter gör jag tolkningen att det inte tycks röra sig om ett övergrepp varav det kan bli intressant att titta på om det kan röra sig om försummelse.

Av prop. 2002/03:53 s. 49 framgår att försummelse kan vara av både fysisk och psykisk karaktär. Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare skadar eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnet god fysisk omsorg.

Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling, dvs. hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade kläder. Kan även röra sig om skadlig exponering. Som sådan räknas t.ex. att återkommande vara utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer

med droganvändning eller hög alkoholkonsumtion. Med fysisk försummelse ska det oftast röra sig om ett beteende som pågår under lång tid.

Med psykisk försummelse innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång tid, genom att ett barns grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses.

Av dina uppgifter är det svårt att på rak hand svara på om situationen du beskrev utgör någon form av försummelse och kanske därigenom vanvård. Möjligtvis skulle det kunna utgöra fysisk försummelse men då ska det ofta röra sig om ett beteende som skett under lång tid.

Om du fortfarande hyser misstankar rekommenderar jag dig att kontakta socialtjänsten om närmare frågor och funderingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1266)
2019-08-22 Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

Alla besvarade frågor (72228)