FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/02/2019

Vanvård att köra iväg?

Klassas det som vanvård att lämna barnet utefter vägen och sen köra iväg?

Lawline svarar

Svar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Begreppet vanvård är väldigt brett och kan innefatta både fysiska eller psykiska aspekter. Viss ledning kan tas av den uppdelning av begreppet som anges i SOU 2011:61 s. 87 där det framgår att vanvård kan delas in i två grupper, övergrepp och försummelse.

Av dina uppgifter gör jag tolkningen att det inte tycks röra sig om ett övergrepp varav det kan bli intressant att titta på om det kan röra sig om försummelse.

Av prop. 2002/03:53 s. 49 framgår att försummelse kan vara av både fysisk och psykisk karaktär. Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare skadar eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnet god fysisk omsorg.

Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling, dvs. hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade kläder. Kan även röra sig om skadlig exponering. Som sådan räknas t.ex. att återkommande vara utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer

med droganvändning eller hög alkoholkonsumtion. Med fysisk försummelse ska det oftast röra sig om ett beteende som pågår under lång tid.

Med psykisk försummelse innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång tid, genom att ett barns grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses.

Av dina uppgifter är det svårt att på rak hand svara på om situationen du beskrev utgör någon form av försummelse och kanske därigenom vanvård. Möjligtvis skulle det kunna utgöra fysisk försummelse men då ska det ofta röra sig om ett beteende som skett under lång tid.

Om du fortfarande hyser misstankar rekommenderar jag dig att kontakta socialtjänsten om närmare frågor och funderingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Josef Lindström HabtaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”