Väntetider hos Migrationsverket

hej !

Migrationsverket säger att det är låna vätetider pga att det många som har sökt asyl Sverige !!!

fast jag tycker att det är inte bara det som är orsaken till de långa väntetider tex : är det rimligt och okej tid att ett ärendet om medborgarskapen tar 19 månader trots att man har allt som bevisar identitet båda hemlands passet och id kort? Ni får inte bara skylla på folk ni bör skylla på ert lata och oansvariga personal som sköter inte sitt jobb?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I dagsläget kommer många fler människor än vanligt till Sverige och söker asyl. Därför har Migrationsverkets väntetider för att komma på utredning och för att få ett beslut ökat. Det går inte att på förhand säga hur länge du kommer att få vänta innan du får komma på asylutredning. Migrationsverket arbetar hela tiden för att förkorta väntetiderna. Migrationsverket uppskattar nu att handläggningstiden för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på familjeanknytning blir 1‑2 månader längre än normalt.

I 7 § Förvaltningslagen finns dock ett allmänt krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Kravet innebär att Migrationsverket har en skyldighet att handlägga ärenden utan oskäliga dröjsmål. Regeln är öppet formulerad och ger inte klara besked om hur länge handläggningen får ta.

Enligt utlänningsförordningen ska handläggningstiden för ett ärende om uppehållstillstånd pga familjeanknytning vara som längst nio månader, om inte särskilda skäl föreligger. Även enligt förvaltningslagen ska ett ärende hos en myndighet handläggas så fort som möjligt.

Långa handläggningstider kan även strida mot internationell rätt. Oskälig handläggningstid kan strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se artikel 6 och artikel 13).

Oskälig handläggningstid kan utgöra en försummelse från myndigheten och det du kan göra är att väcka talan om skadestånd mot staten enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen och/eller grunda skadeståndstalan direkt på att staten brutit mot konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Du måste kunna visa att dröjsmålet har orsakat dig ekonomisk skada eller kränkning om du ska lyckas få skadestånd enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen. När det gäller konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna har du rätt även till rent ideellt skadestånd.

Om man anser att man själv eller någon annan blivit felbehandlad av en myndighet kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO) genom att göra en anmälan. En anmälan kan leda till ett beslut där JO uttalar sig om huruvida myndigheten gjort rätt eller fel. Besluten är inte bindande men brukar i praktiken följas. Att migrationsverkets långa handläggningstider idag beror på en krissituation i dagslägen ska givetvis inte drabba dig som enskild men trots detta så kan det vara svårt att påverka handläggningstiderna på grund av dagens situation.

Vad som är skälig handläggningstid beror på samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Men Europadomstolen har tagit hänsyn till ärendets svårighetsgrad, om det är myndigheten eller sökanden som orsakat dröjsmålet och hur viktigt ärendet är för sökanden.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars varmt välkommen att återkomma till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000