Väntetid vid arvskifte

2016-04-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Hur lång tid ska man behöva vänta på arvskifte? Bouppteckningen klar i dec.har väntat i snart ett år nu..
SVAR

Hej!

Din fråga verkar gälla väntetiden vid arv, vilket kan variera från fall till fall.
Utifrån det angivna har bouppteckningen varit klar sedan december, med vilket jag antar du menar att bouppteckningen skickats in till Skatteverket.
Det är oftast detta moment som tar längst tid, då Skatteverket måste handlägga ärendet i sin helhet. Handläggningstiden kan variera från några veckor till några månader, beroende på vilken belastning som föreligger på det aktuella kontoret. Om du har väntat på en handläggning i snart ett år rekommenderar jag att
du tar kontakt med Skatteverket för att höra vad som står på.

Är det däremot själva arvskiftet som du syftar på är reglerna något annorlunda. Arvskiftet är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna som inte ska rapporteras in till någon myndighet. Arvet betalas ut så fort som alla dödsbodelägare kommit överens och skrivit på avtalet. Det finns således ingen tidsgräns på detta, utan alla dödsbodelägare måste vara ense.
Om det är svårt att finna något konsensus bör ni ta hjälp av en skiftesman.

Hoppas detta hjälper!Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (602)
2020-11-30 Fördelning av arv
2020-11-30 Arv, adoption och ogiltighet av adoption
2020-11-30 Hur ska fördelningen av lösöre göras vid arvskifte?
2020-11-30 Ränta på arv

Alla besvarade frågor (86931)