Välja att bo hos den ena föräldern.

2020-10-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är en kille på 16 år och jag är skriven hos min min mamma och bor växelvis mellan båda pappa och mamma. Men på sistone har jag känt extremt otrygghet hos mamma innan föräldrarna skilldes var det jag o pappa som bråkade alltid men nu är det tvärtom jag o mamma bråkar ständigt. Och jag mår inte bra av det för just nu försöker jag få kontakt med en psykolog men jag undrar kan jag få välja själv att jag vill bo hos pappa istället för att bo hos min mamma? För att bo hos pappa är lättare eftersom jag har närmare till skolan och hem och känner mig mer trygg hos pappa.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att dina föräldrar har gemensam vårdnad över dig och att de har kommit överens om en växelvis boende och nu vill du bo bara hos pappa.

I svensk rätt finns en viktig princip om barnets bästa, som också förstärks av FN:s barnkonventionen. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som gäller barnet och barnets vårdnad, boende och umgänge.

Du är 16 nu och det betyder att dina föräldrar och även domstolar och socialtjänsten ska i sina bedömningar ta hänsyn till dina önskemål gällande umgänge och boende. (6 kap. 2 a § 3st. föräldrabalken)

Du kan självklart välja att bo hos din pappa och förhoppningsvis kommer din mamma acceptera ditt beslut. Det är alltid bäst om föräldrarna själva enas om var barnet ska bo. Om de däremot inte lyckas att komma överens om detta och att din mamma kommer invända mot din stadigvarande boende hos pappa ska socialtjänsten eller domstolen avgöra vad är bäst för dig. (6 kap. 2 a § föräldrabalken)

Vid bedömningen av barnets bästa kommer hänsyn tas till sådana faktorer som:

barnets viljabarnets fysiska och psykiska välbefinnandenärheten till skola, kompisar, osv.

Mitt svar på din fråga är att du kan välja med vem du ska bo. Du har också angett flera viktiga argument till varför du ska bo med din pappa, dvs att det är närmare till skolan, att du känner dig trygg hos pappa och att du verkligen vill bo där. Jag är övertygad att de faktorerna är till din fördel om frågan ska avgöras i domstol.

Du ska fortfarande ha rätt att umgås med din mamma även om du kommer bo hos din pappa. Jag skulle rekommendera att du pratar med din mamma, berättar att du vill bo hos pappa men kommer fortfarande umgås med mamman (om du vill så).

Hoppas att det ordnar sig till det bästa för dig! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1720)
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?
2021-06-08 Har jag rätt att träffa mina barnbarn?
2021-06-04 Vad gör jag om ensam vårdnadshavare inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (93111)