Våldtäkt om båda är drogpåverkade?

Är det våldtäkt om ett gift par båda har tagit droger och när dom vaknar på morgonen har ingen av dom några minnen av kvällen/natten men kvinnan har trosorna nere och sperma i underlivet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du om händelsen anses vara våldtäkt eller inte.

För att det ska anses vara våldtäkt krävs det att

handlingen inte varit frivillig (BrB 6:1). Det spelar därför ingen roll om personerna är gifta eller inte; vad som spelar roll är om alla deltagande deltog frivilligt eller inte. Det anses aldrig vara frivilligt om den ena personen är drogpåverkad och gärningspersonen utnyttjar det (BrB 6:1 punkt 2). Förklaringen till det enligt juridisk litteratur är att en drogpåverkad person har inga eller begränsade möjligheter att skydda sin sexuella integritet.

Problemet i det här fallet

är att det är svårt att veta vad som ledde till att samlaget ingicks. Förmodligen skulle det kunna ses som våldtäkt om den ena personen utnyttjade den andra personens drogpåverkan eller att personen fick sin make att ta droger för att kunna ha sex med dem. Igen är det svårt att avgöra på grund av att båda inte verkar minnas något och då det inte verkar finnas vittnen eller andra bevis på vad som skedde.

Om det inte var frivilligt

måste gärningsmannen också ha haft uppsåt till brottet. Uppsåt i det här fallet betyder att personen visste att den andra personen inte deltog frivilligt eller att den misstänkte att den inte deltog frivilligt men begick handlingen ändå. Eftersom ingen av personerna har något minne av vad som hände blir det därför svårt att bedöma om den ena personen hade uppsåt eller inte.

Det kan även vara våldtäkt om

den ena personen var grovt oaktsam (BrB 6:1 a). Med grovt oaktsam betyder det att personen misstänkte eller borde misstänkt att den har sex med en person som inte deltar frivilligt. Skillnaden mellan oaktsamhet och uppsåt är att uppsåt innebär att man inte bryr sig att det kanske inte är frivilligt medan oaktsamhet innebär att man bryr sig om att det kanske inte är frivilligt men att man är för "slarvig" för att kontrollera att det är frivilligt. Uppsåt kan fortfarande finnas även om personen var drogpåverkad (BrB 1:2)


Sammanfattningsvis

För att en handling ska vara våldtäkt måste det ha saknats frivillighet samt att gärningspersonen hade uppsåt eller var oaktsam. När båda personerna är drogpåverkade och det inte är klart om den ena personen utnyttjade den andra personens drogpåverkan blir det därför svårt att svara på om det rör sig om en våldtäkt eller inte. Det som jag skulle kunna se kunna bli en våldtäkt är en den ena maken får den andra att ta droger för att sedan kunna ha sex med den eller att den ena maken är mindre drogpåverkad än den andra och utnyttjar tillfället.

Jag hoppas att det här klargjorde det litegrann!

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo